Data Nom NIF email Missió d'interés públic Satisfacció d'interessos legítims Finalitats d'investigació científica Motius
2019-06-11 PILAR RAMÍREZ LÓPEZ 25393978T PNATIVIDAD@CAC.ES S S N NO QUIERO QUE SE TRATEN MIS DATOS
2019-06-11 ANA GIL GARCÍA 25393978T PNATIVIDAD@CAC.ES S S N RECIBO MAILS
2019-06-11 TERESA FERNÁNDEZ HEREDIA 25393978T PNATIVIDAD@CAC.ES S S N POR MUCHO MOTIVOS