INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ


El plaç d'inscripció finalitza el 5 de març de 2021.
 
El nombre màxim de participants admesos serà de 200 equips. En cas de ser major el nombre de sol·licituds rebudes, la resta passarà formar part d'una llista d'espera, per rigorós orde cronològic d'inscripció.
 
En el cas que es produïsca alguna baixa, esta serà coberta pel primer inscrit que aparega en la llista d'espera. La comunicació d'esta circumstància es realitzarà per correu electrònic.
 
Abans de formalitzar la inscripció s'haurà d'omplir el document de cessió d'imatges (tant dels alumnes com dels professors) junt amb les dades de contacte del professor i enviar-los en format paper per correu ordinari a la direcció següent:
 
Concurs Reacciona!
Museu de les Ciències
Departament de Divulgació
Ciutat de les Arts i les Ciències
Av. Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) núm. 7
46013 – València
 
Una vegada enviades les autoritzacions punxa en: 
 
 
Informació addicional
Per a informació addicional sobre el concurs, contacteu amb divulgacion@cac.es.