BASES DEL CONCURS

BASES DEL CONCURS

Tema

El projecte tractarà sobre qualsevol procés, concepte, teoria, categoria, classificació, descobriment, investigació, etc., relacionat amb la química. En aquesta presentació es podrà fer referència als aspectes fonamentals del tema escollit.

El nivell dels continguts de la presentació és el que pot tenir una persona adulta amb coneixements bàsics de química obtinguts durant l'escolarització obligatòria.

Els treballs han de ser originals i inèdits, no havent sigut presentats en altres concursos, a excepció d'aquells convocats per les Seccions Territorials de la Reial Societat Espanyola de Química en els quals es reculla explícitament en les seues bases la possibilitat de participar en el concurs Reacciona!

Els treballs han de ser originals i inèdits, i no haver estat presentats en altres concursos.

És important que en tots els vídeos es respecten les normes de seguretat en el laboratori (ús de bates, guants, ulleres de seguritat...) per a evitar desqualificacions.

Participants

El concurs està dirigit a estudiants de 3r i 4t de Secundària, Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional de Grau Mitjà tota Espanya. La inscripció, de la qual s'ocuparà el professor/a o el tutor/a del projecte, es pot formalitzar de forma individual o per equips de tres participants màxim, no es podrà pertànyer simultàniament a dos equips. La inscripció exigeix que els professors s'hagen inscrit prèviament en el Programa Especial de Centres Escolars.

Cada professor pot participar com a tutor-coordinador d'un màxim de 10 equips.
 
Característiques del material multimèdia
 
El material multimèdia ha de tenir una durada no superior a 5 minuts i una grandària màxima d'1 Gb, i pot ser presentat en els formats següents:
 
• Vídeo: AVI, MP4, MOV o MKV
• Àudio: MP3
• Imatge: JPG, GIF, TIFF, BMP
• Desenvolupaments web amb tecnologies: HTML, XHTML, javascript, css, flash
• Presentacions i documents: PPT, ODP, PDF
 
Junt amb les presentacions s'han d'enviar tots els arxius de biblioteca necessaris perquè els treballs es puguen visualitzar correctament en un ordinador sense accés a Internet.
 
Atés que els treballs guanyadors podran ser exposats en la Ciutat dels Arts i els Ciències, els premiats cediran els drets d’explotació i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 
Els participants podran penjar els seus treballs en el compte FTP que s'habilitarà a este efecte.
 

Acceptació

La Secció Territorial de València de la Reial Societat de Química Espanyola i la Ciutat de les Arts i les Ciències es reserven el dret de modificar els terminis i les dates fixades en aquestes bases, com també la potestat de cancel·lar, suspendre o modificar aquest concurs i les seues bases en cas fortuït o de força major o davant circumstàncies que, a criteri dels organitzadors, així ho justifiquen. L'exercici d'aquests drets per part dels organitzadors no permetrà en cap cas la formulació de reclamacions per les persones interessades.

Tots els participants al concurs hauran d'autoritzar la publicació de fotografies i material audiovisual que es generen durant la realització del concurs en els mitjans de comunicació, en la pàgina web de la Secció Territorial de València de la Reial Societat Espanyola de Química i la Ciutat de les Arts i les Ciències. En el cas de menors de 14 anys, seran els pares y/o tutors els que autoritzen i firmen el document.

La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de totes i cada una de les seues bases i de la resolució inapel·lable del jurat.
L'organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no establerta en les bases. L'organització podrà modificar aquestes bases, i tots els canvis que hi puga haver seran comunicats als participants amb prou antelació.
 

Jurat i criteris d’avaluació

Els treballs, prèvia selecció, seran avaluats per un jurat. La selecció inclourà els treballs guanyadors de les convocatòries paral·leles de les Seccions Territorials de la Reial Societat Espanyola de Química. Els projectes seleccionats seran presentats pels equips participants en el Museu de les Ciènces per mitjà d’un pòster (80 x 100 centímetres i orientació vertical). L’assistència dels participants a la presentació dels projectes serà requisit imprescindible per a poder optar als premis. Si el jurat ho considera oportú realitzarà preguntes sobre el projecte presentat.

Es valorarà el rigor i la qualitat dels conceptes, el respecte de les normes de seguretat i higiene en un laboratori, l’originalitat i interés del tema i la capacitat de difusió per al públic general. Així mateix es valorarà la presentació realitzada per cada un dels equips. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

Coordinació: Sra. Carmen Ramírez d'Arellano Sánchez, presidenta de la Secció Territorial de València de la RSEQ.

Comité de preselecció:

 • Sr. Javier Francisco Da Costa Serra (Investigador Postdoctoral, Institut de Tecnologia Química-CSIC-UPV)
 • Sra. Andrea Olmos Vergé (Investigadora Ramón y Cajal, Universitat de València)
 • Sr. Vicente Pelegero García (Departament de Divulgació de la Ciutat de les Arts i les Ciències)
 • Sr. Carlos Alberto Ramos Guzmán (Doctorant, Universitat de València)
 • Sr. Carlos Vila Descals (Investigador Ramón y Cajal, Universitat de València) 

Jurat:

La composició del jurat és la que segueix:

 • Sra. Gloria Alzuet Pinya (Tresorera de la Secció Territorial de València de la RSEQ y professora titular del Departament de Química Inorgánica de la Universitat de València).
 • Sr. Gregorio Asensio Aguilar (Catedrátic del Departament de Química Orgánica de la Universitat de València).
 • Sra. Miriam Atienza Fernández (Directora de Continguts de la Ciutat de les Arts i les Ciències).
 • Sra. Dolores Bertomeu Orozco (Departament de Divulgació de la Ciutat de les Arts i les Ciències)
 • Sr. Antonio Chica Lara (Vocal RSEQ-VAL, Científic Titular, Institut de Tecnologia Química-CSIC-UPV)
 • Sr. Juan Hernández Pérez (President de l’Associació de Químics de la Comunitat Valenciana, AQCV) 
 • Sra. Andrea Olmos Vergé (Investigadora Ramón y Cajal, Universitat de València)
 • Sr. Vicente Pelegero García (Departament de Divulgació de la Ciutat de les Arts i les Ciències)
 • Sr. Francisco Tomás Vert (Catedràtic de Química Física de la Universitat de València y rector de la Universitat de València en el període 2002-2010).
 • Sr. Ignacio Tuñón García de Vicuña, (Secretari de la Secció Territorial de València de la RSEQ y catedràtic de la Universitat de València).
 • Sra. Teresa Varea Muñoz (Professora Titular de Química Orgànica, Universitat de València)