DADES PERSONALS | ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS | fotos | símptomes de malaltia

símptomes de malaltia

Declaració responsable símptomes malaltia

Declare que el meu fill/a acudix sense símptomes de la malaltia al campament i no els ha tinguts durant les dues setmanes prèvies ni han estat en contacte directe amb alguna persona diagnosticat per coronavirus en eixes dues setmanes.