DADES PERSONALS | ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS | fotos

DADES PERSONALS

Autorització al tractament de dades personals del seu fill/a

En la inscripció en línia se sol·licita expressament este consentiment. En cas de negativa no es tramitarà la inscripció.

De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica de Protecció de Dades a Espanya i de les seues normes de desenvolupament, l'informem que els responsables del tractament de les seues dades som Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A. (CAC, SA), CIF A46483095 i AVANQUA OCEANOGRÀFIC, S. L. (AVANQUA) CIF B98725252. La finalitat per la qual tractem les seues dades és permetre i facilitar tant a CAC, SA com a AVANQUA la gestió de l'activitat contractada, així com l'enviament d'enquestes de satisfacció sobre els productes contractats. Els interessats podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oblit, portabilitat i limitació del tractament mitjançant un escrit amb la Ref. “Dades Personals”, dirigit (i) a CACSA, Avinguda del Professor López Piñero” (Historiador de la Medicina) núm. 7, 46013 València (Espanya) o (ii) a AVANQUA, ja siga per correu postal a Avinguda d'Eduardo Primo Yúfera (Cientific), núm. 1B, 46013 València. També podrà exercir estos drets a través de les comptes lopd@cac.es o secretaria@oceanografic.org.

Per a més informació pot:

-  Visitar la nostra política de privacitat en la pàgina Web de CACSA i AVANQUA:  https://www.cac.es/transparencia/info_corporativa5.jsp  y  https://www.oceanografic.org/politica-de-privacidad/

-  Sol·licita informació addicional i detallada sobre protecció de dades a lopd@cac.es o secretaria@oceanografic.org