DADES PERSONALS | ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS | fotos

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

Autorització per a l'administració de medicaments

 

En cas que el seu fill/a tinga una incidència mèdica durant l'escola d'estiu si en el formulari d'inscripció en l'apartat mèdic selecciona:

Si contesta NO. En cas que el xiquet requerisca medicació, el pare/mare/tutor/a haurà de personar-se per a admininstrar la mateixa.

Si contesta SÍ. Vosté està autoritzat en este moment al fet que els serveis mèdics de CACSA I AVANQUA administren la medicació. No obstant això, abans d'administrar qualsevol medicament al seu fill/a, se li comunicara prèviament per telèfon pel personal de l'organització perquè estiga informat.

Si vol que al seu fill se li subministre per part del servei mèdic o pel seu monitor, una medicació pautada, haurà de signar un document el primer dia de l'escola autoritzant a CACSA i AVANQUA l'administració d'este medicament.

El document demanarà les següents dades:

Jo Sr/Sra...................................... amb DNI.................................., pare/mare/tutor del xiquet/a ......................................

AUTORITZE al personal CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS S. A. (, CAC,S. A.), i AVANQUA OCENOGRÀFIC - ÁGORA S. L. (, AVANQUA) i al servei mèdic d'estes entitats a administrar al meu fill/filla/pupil els següents medicaments                                    

MEDICACIÓ PAUTADA 

-          Nom del medicament:………………………………………………………
-          Dosi:………………………………………………………………………………………………
-          Horari:……………………………………………………………………………………………
-          Observacions:………………………………………………………………………………………

 

 Firmat,................................... Data................................