MESURES COVID-19 ESCOLA D’ESTIU 2021

MESURES COVID-19 ESCOLA D’ESTIU 2021

Les mesures que a continuació es detallen, s’han establit tenint en compte la normativa en vigor Resolució de 8 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i la corresponent a la normativa d’Activitats Extraescolars.

 

1.Temperatura: Es prendrà la temperatura a tots els xiquets i xiquetes abans d’accedir a la zona d’acollida. En cas que la temperatura siga superior a 37 graus no es permetrà l’accés.
 

2.Ús obligatori ús de mascareta: Ús obligatori de mascareta en tots els espais, segons la normativa que estiga vigent per als xiquets en el mes de juny i juliol. 
 

3.Dispensadors de gel: Ubicació de dispensadors de gel hidroalcohòlic per a higienització de mans en l’accés a la Cantina, Museu, Hemisfèric, Palau de les Arts, i Oceanogràfic, així com en l’interior dels edificis. De cara als xiquets incidirem en el llavat de mans, la higiene personal i s’usaran gels hidroalcohòlics
 

4.Neteja i desinfecció: En la nostra escola d’estiu la higiene es cuida diàriament. Reforçarem en totes les nostres instal·lacions la neteja de les mateixes. En el cas d’espais tancats com aquaris, tallers, cantina, restaurants etc. En els canvis de torn es farà una neteja exhaustiva de totes les instal·lacions.
 

5.Punts informació COVID-19: Les instal·lacions comptaran amb cartells amb les recomanacions d’higiene que seran conegudes per l’equip de monitors i informades als xiquets.
 

6.Control d’aforament: es respectarà l’aforament ja establit segons normativa i hi haurà senyalització de la distància de seguretat en els espais susceptibles d’haver-hi cues i/o aglomeracions.

 

Normes de convivència de l'Escola d'Estiu.
Per al bon funcionament de l'Escola d'Estiu, preguem prenguen nota de les normes següents:

  • Es prega puntualitat a les hores d'entrada i eixida dels xiquets.
  • Els xiquets de l'Escola hauran de seguir les instruccions del personal de la Ciutat de les Arts i les Ciències en tot moment.
  • Si de forma reiterada s'incomplira esta norma, l'Organització té la potestat d'expulsar al xiquet (previ avís als pares), perdent qualsevol dret a compensació econòmica.
  • Els xiquets hauran de participar en totes i cada una de les activitats, excepte indicació expressa dels pares.
  • Per a poder administrar un medicament al xiquet es necessitarà l'autorització expressa dels pares.
  • Davant de qualsevol indisposició del xiquet, l'Organització es posarà en contacte amb els pares per a informar-los de la situació i actuar segons les seues indicacions. En cas de no poder localitzar-los, l'Organització adoptarà les mesures necessàries.
  • Els xiquets no podran portar joguets, consoles o mòbils de casa, per a evitar la seua pèrdua i que no interferisquen en el desenvolupament de les activitats programades.
  • L'Organització es reserva el dret de suspendre l'Escola per causes alienes a la seua voluntat, sense tindre més obligació que la devolució de l'import abonat.