INFORMACIÓ GENERAL

Qui pot participar?

 • Competició d’àmbit internacional.
 • Equips formats per estudiants pertanyents a un centre escolar de Primària, Secundària, Batxillerat o cicles formatius de Formació Professional, segons la competició.
 • Centres públics, privats o concertats, liderats per un professor o tutor.
 • Associacions escolars, sempre que els participants cursen els estudis en els cicles indicats.

S’entén per equip un grup persones que presenta un robot, format per un professor o tutor, com a responsable de l’equip i 4 alumnes com a màxim, excepte les competicions Robot Dance que poden arribar a 10 alumnes per equip. Cap alumne d’un equip pot formar part d’un altre equip que concurse en la mateixa categoria. Els membres de l’equip són els únics que poden estar involucrats en la ideació, el disseny, la documentació, la construcció, la programació i qualsevol altra labor tècnica, relacionada amb el robot. És a dir, en cap cas, un adult o qualsevol altra persona que no siga membre de l’equip, pot portar a terme les tasques esmentades anteriorment.

Quan? 

 • La competició de Desafío Robot tindrà lloc el 24 d’abril de 2020 (matí i vesprada).

On?

 • Carrer Major i auditori Santiago Grisolía del Museu dels Ciències. Av. del Professor López Piñero (historiador de la medicina), núm. 7- 46013 València.

Calendari 

• Període d’inscripció a Desafío Robot 2019 : fins al 17 de febrer de 2020
• Confirmació d’inscripció als equips (per correu electrònic):16 de març de 2020 
• Robot Dance: Data límit per l’enviament de la música en MP3: 20 d’abril de 2020

 

         El desplaçament al Museu dels Ciències de València, és a càrrec dels participants.

Programa (Consulta ací el programa i el plànol de Desafío Robot 2019)

Competició i activitats

Competicions per 2n i 3r cicle de Primària 

 • Categoria LEGO:
  • Lego Sumo JR
 • Categoria Creativa:
  • Reacció en cadena per 2n cicle de Primària.
  • Reacció en cadena per 3r cicle de Primària

Competicions per a Secundària, Batxillerat i Formació Professional

 • Categoria LEGO:  SUMO.
 • Categoria LLIURE:  SUMO.
 • Categoria DESAFÍO: PORT DE MERCADERIES.
 • Categoria Creativa: Robot Dance (Ball)

A més de les competicions t’hi esperen tallers, exhibicions i altres activitats, així com una zona expositiva, on empreses i institucions mostren alguns dels seus productes i projectes de recerca.

Accés lliure i gratuït.

Acceptació i reglament

 • La Ciutat de les Arts i les Ciències es reserva el dret de modificar els terminis i les dates establides en aquestes bases, així com la potestat de cancel·lar, suspendre o modificar aquest concurs i les seues bases, en cas fortuït o de força major, o davant de circumstància/es que, a criteri de l’organitzador així ho justifiquen. En cap cas, l’exercici d’aquests drets per part de l’organitzador permet al participant cap reclamació.
 • La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de totes i cada una de les bases del concurs, i el veredicte inapel·lable del jurat.
 • L’organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases, durant el transcurs de la competició. Els jutges s’encarregaran de prendre totes les decisions oportunes referents a desqualificacions, guanyadors o proves nul·les.
 • L’organització podria modificar aquestes bases, fet que comunicaria als equips amb suficient antelació.

No t'ho perdes!