CATEGORIES I COMPETICIONS

LEGO

Els equips que es presenten a aquesta categoria han d’utilitzar, únicament, peces LEGO per a la construcció del seu robot. Dins d’aquesta categoria s’organitzen les competicions següents:

  • Lego SUMO JR (2n i 3e Cicle de Primària). Prova: SUMO JR. Tipus de robot: Mindstorm
  • Lego SUMO (Secundària, Batxillerat i Formació Professional). Prova: SUMO. 

LLIURE

En aquesta categoria participen robots que, durant la construcció, s’haja utilitzat qualsevol tipus de material a excepció de peces LEGO. No hi pot participar cap equip que presente un robot ja construït dels comercialitzats en el mercat, com Makeblock, 3PI, Moway, Polulu i similars. En aquest últim grup no s’inclouen els robots que usen electrònica comercial de propòsit general com Arduino, Pingüí, Chipkit o similars. Competició:

  • Lliure SUMO (Secundària, Batxillerat i Formació Professional). Prova: SUMO.

DESAFÍO

En aquesta categoria poden competir tot tipus de robots i materials. Els alumnes podran utilitzar robots artesanals, comercials, fets amb Lego o combinant components d'estos. Esta prova es dividix en 3 reptes, cada un d'ells amb distints objectius i punts. Consisteix en el disseny, construcció i programació d’un robot autònom dotat de sensors capaç de resoldre un grup de tres reptes diferents en el menor temps possible. Els participants tenen 2 minuts per a completar la prova.

  • DESAFÍO: Port de mercaderies (Secundària, Batxillerat i Formació Professional).

CREATIVA

  • Robot Dance (Secundària, Batxillerat i Formació Professional). Els equips guanyadors són aquells que s’ajusten millor al ritme de la música i porten a cap la coreografia més completa i original en la prova de Robot Dance. Prova: Ball 

Descàrrega de documentació:  enllaç a la zona descàrrega.