Període d'inscripció finalitzat

INFORMACIÓ GENERAL TOTES LES COMPETICIONS

Totes les inscripcions es registren a través de la web i queden pendents de confirmació definitiva per part de  l’organització.  

Els professors dels centres escolars o tutors que han d’estar inscrits prèviament en el Programa Especial d’Educació i Ciència CIENCIAPEC.

El nombre màxim d’equips presentats a concurs per un mateix centre és de 4 per categoria, excepte les categories Lego Sumo JR.  Tot seguit, es detalla les possibilitats d’augment del nombre d’equips: 

  • Els centres de cicles formatius de Formació Professional i els centres mixts (Secundària, Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional) hi poden inscriure, fins a un màxim de 4 equips per branca professional. Per a això, han de fer la inscripció, seleccionar el tipus de centre, i indicar la branca professional. L’organització confirmarà la inscripció  sempre que es faça dins del període i hi haja places disponibles en la categoria sol·licitada.
  • La resta de centres hi poden inscriure 4 equips més per centre i categoria, que passen a la llista d’espera. La participació d’aquests equips està supeditada al fet que hi hagi places disponibles en la categoria sol·licitada, al final del període d’inscripció.

S’ha establit un nombre màxim d’inscrits per a cada categoria. Una vegada superat el nombre, la resta d’inscripcions rebudes passen a formar part d’una llista d’espera ordenada cronològicament. En cas que es produïsca alguna baixa, aquesta ha de ser coberta pel primer equip registrat de la llista d’espera. La comunicació d’aquesta circumstància s’ha de fer per correu electròni

Tots els participants han d’entregar el formulari d’autorització per al tractament de dades de caràcter personal, i per a la publicació dels enregistraments i material audiovisual que es generen durant la realització de l’activitat:

  • En el cas de participants menors de 14 anys, són els pares o tutors els que signen l’autorització.
  • En el cas de participants majors de 14 anys, són ells mateixos els que signen l’autorització.

 

Independentment de la inscripció, i abans del 16 de març de 2020, els equips han de confirmar la participació en la competició per correu electrònic a l’organització, al compte de correu electrònic: desafiorobot@cac.es ; si no fan això  quedaran fora de la competició.


Gestione el tipus d’inscripció: 

Inscripció prèvia en:  (Necessari perquè la inscripció en Desafío Robot siga possible perquè requerix d'un e-mail i una contrasenya)

Programa Especial d’Educació i Ciència (CIENCIAPEC).
 

Inscripció Desafío Robot: (le pedirá el email y la contraseña del programa de profesores CIENCIAPEC)

Categories LEGO, LLIURE, DESAFÍO I CREATIVA