INSCRIPCIÓ

INFORMACIÓ GENERAL TOTES LES COMPETICIONS

 • Totes les inscripcions, incloses les ampliacions, es registraran a través de la web i quedaran pendents de confirmació definitiva per part de l'organització.
 • Tots els participants hauran d'entregar el formulari d'autorització per al tractament de dades de caràcter personal, i per a la publicació de les gravacions i material audiovisual que es generen durant la realització de l'activitat:
  • En el cas de participants menors de 14 anys, seran els pares o tutors els que firmen l'autorització.
  • En el cas de participants majors de 14 anys, seran ells mateixos els que firmen l'autorització.

Independentment a la inscripció, i abans del 20 d'abril de 2018, els equips hauran de confirmar la seua participació en la competició, i enviar els noms dels membres dels equips per correu electrònic a l'organització, a través del següent compte de correu electrònic: divulgacion@cac.es; si no n'hi ha quedaran fora de la competició.

Descàrrega:

Autorització menors de 14 anys.
Autorització majors de 14 anys.

Inscripció competicions LEGO, LLIURE i ESPECIAL

 • Totes les inscripcions i ampliacions es formalitzaran per part dels professors dels centres escolars o tutors, que hauran d'estar inscrits, prèviament, en el Programa Especial d'Educació i Ciència (CIENCIAPEC).
 • El nombre màxim d'equips presentats a concurs per un mateix centre és de 3 per categoria. Els equips els formaran 2 alumnes com a màxim, no podent pertànyer un mateix alumne a equips distints, dins de la mateixa categoria.

Ampliació d'equips inscrits en les categories LEGO i LLIURE

a. Els centres de Cicles Formatius de Formació Professional i els centres mixtos (Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Formació Professional) podran inscriure's, fins a un màxim de 3 equips per branca professional, en les categories LEGO i LLIURE. Per a això hauran de realitzar la inscripció, seleccionar el tipus de centre, i indicar la branca professional. La inscripció serà confirmada per l'organització quan es realitze dins del període d'inscripció i existisquen places disponibles en la categoria sol·licitada.

b. La resta de centres podran inscriure a 3 equips més per centre i categoria, que passaran a la llista d'espera. La participació d'estos equips estarà supeditada a que hi haja places disponibles en la categoria sol·licitada, al terme del període d'inscripció.

Inscripció LEGO, LLIURE i ESPECIAL

Programa Especial d'Educació i Ciència (CIENCIAPEC)

Inscripció competició REACCIÓ EN CADENA. EFECTE PAPALLONA

 • La inscripció es formalitzarà pels professors que hauran d'estar inscrits, prèviament, en el Programa Especial d'Educació i Ciència (CIENCIAPEC).
 • El nombre màxim d'equips presentats a concurs per professor és de 3 per categoria. Els equips els formaran 10 participants com a màxim, no podent pertànyer un mateix participant a equips distints, dins de la mateixa categoria.

Ampliació de nombre d'equips per professor

Els professors podran ampliar en nombre d'equips per categoria però estos passaran a la llista d'espera. La participació d'estos equips estarà supeditada que hagen places disponibles en la categoria sol·licitada, al terme del període d'inscripció.

Independentment a la inscripció, i abans del 20 d'abril de 2018, els equips hauran de confirmar la seua participació en la competició, i enviar els noms dels membres dels equips per correu electrònic a l'organització: divulgacion@cac.es; si no n'hi ha quedaran fora de la competició.

Inscripció Reacció en cadena. Efecte papallona

Programa Especial d'Educació i Ciència (CIENCIAPEC)

Inscripció exposició de ROBOTS CONSTRUÏTS PER AFICIONATS

 • Els inscrits a esta categoria han de ser majors de 16 anys, i han de donar-se d'alta, prèviament, en l'Àrea Privada o Programa Especial d'Educació i Ciència CIENCIAPEC de la web de la Ciutat de les Arts i  les Ciències.
 • La informació enviada a l'organització, abans del 16 de gener de 2018, (foto i una xicoteta descripció del robot) serà valorada pels jutges. El 31 de gener de 2018 es confirmarà als inscrits la seua participació en la competició.

Àrea privada: http://www.cac.es/area-privada/

Programa Especial d'Educació i Ciència (CIENCIAPEC)

Inscripció exposició de robots construïts per aficionats