OBJECTIUS

El concurs de 'Cristal·lització en l'escola' està dissenyat per a transmetre als alumnes com es fa i difon la ciència i com treballen els científics a través d'un format de 'concurs competitiu'. En ell s'utilitzen tots els elements del mètode científic: des de la investigació en el laboratori fins a la presentació de resultats en un congrés.. Per tant, el principal objectiu no és un altre que ressaltar la importància que té el món dels cristalls en la societat actual i, sobretot, fomentar l'estudi, el treball sistemàtic, el pensament racional i la comunicació entre els jóvens estudiants, emprant per a això experiments atractius de cristal·lització.

El concurs de cristal·lització suposa una nova via d'acostament a la comunitat educativa que té, entre una de les seues principals virtuts, la capacitat d'implicar tant als professors, com als estudiants, i a la societat en general. Els seus objectius són els següents:

 

  1. L'ensenyança dels conceptes fonamentals de cristal·lografia i cristal·lització aprofitant l'atractiu natural que el propi creixement dels cristalls oferix als alumnes.
  2. Fomentar les vocacions científiques entre els estudiants preuniversitaris.
  3. Donar a conéixer com es treballa i es competix en àmbits científics.
  4. Divulgar la importància de la cristal·lografia en la societat.