INSCRIPCIÓ

La inscripció és gratuïta i finalitzarà el 13 de gener de 2023.

El nombre màxim de participants admesos serà de 60 grups. En cas de ser major el nombre de sol·licituds rebudes, la resta passarà a formar part d'una llista d'espera, per rigorós orde cronològic d'inscripció.

En el cas que es produïsca alguna baixa, esta serà coberta pel primer inscrit que aparega en la llista d'espera. La comunicació d'esta circumstància es realitzarà per correu electrònic.

Fitxa de cessió d'imatges de menors. (click aquí)

Fitxa de cessió d'imatges d'adults (majors de 14 anys)(click aquí)

Abans de formalitzar la inscripció s'haurà d'omplir el document de cessió d'imatges (tant dels alumnes com dels professors) junt amb les dades de contacte del professor i enviar-los en format paper per correu ordinari a la direcció següent:

Concurs de 'Cristal·lització en l'escola'

Departament de Divulgació - Museu de les Ciències

Av. Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) num. 7. 46013 - València

Una vegada enviades les autoritzacions punxa ací per a inscriure't