CURS

El curs de formació, destinat al professorat, proporciona ferramentes didàctiques molt útils (vídeos demostratius i impactants documentals científics sobre la cristal·lització, exemples pràctics d'aplicacions de la cristal·lografia en la vida diària, etc.). Estos recursos faciliten l'activitat docent i projecten una visió dinàmica i atractiva de la ciència, la tecnologia i la innovació. Esta activitat no sols servix per a la formació contínua dels professors de Secundària, sinó que ajuda a incorporar les pràctiques de cristal·lització com a part del currículum en les seues classes de ciències.

Els innovadors kits de cristal·lització utilitzats en el concurs es faciliten de forma gratuïta. Amb ells, no sols es realitzen experiments seguint un protocol establit, sinó que estan dissenyats per a incentivar la investigació de distintes variables físiques (temperatura, solubilitat, concentració, etc.) donant l'oportunitat a l'estudiant d'aportar innovacions i millores en el procés de cristal·lització. Açò és especialment valuós ja que potència la curiositat científica dels estudiants que aconseguixen familiaritzar-se amb el mètode científic a través d'una activitat amena i divertida.

 

La cristal·lització como recurs didàctic a l'aula

Programa:

Introducció a la cristal·lografía

Vicente Esteve Cano

14 de gener de 2019, 16.30 a 20.30 hores

 • El meravellós món dels cristalls
 • Teoria cristall-química
 • Projeccions estereogràfiques i exercicis
 • Realització de la corba de solubilitat (laboratori)

 

Sessió pràctica de cristal·lització I

Jenaro Gil Marco
Vicente Esteve Cano

16 de gener de 2019, 16.30 a 20.30 hores

 • La corba de solubilitat II (laboratori) 
 • Cristal·lització amb ADP. Colorants
 • Preparació de gels

Sessió pràctica de cristal·lització II

Jenaro Gil Marco

21 de gener de 2019, 17.00 a 20.00 hores

 • Conclussions i anàlisi dels cristalls obtinguts
 • Ús de cristalls 'llavors'
 • Propostes de millora dels cristalls discussió i experimentació

Motivar l'alumnat a través del concurs 'Cristal·lització en l'escola'

Jenaro Gil MarcoVicente Pelegero García. 

23 de gener de 2018, 17.00 a 20.00 hores

 • Motivar els alumnes a través del mètode científic
 • Què és Cristal·lització en l'escola?
 • Com inscriure's en el concurs
 • Terminis i consells per a participar
 • Recursos didàctics complementaris

El curs de formació es realitza en col·laboració amb el CEFIRE d'XATIVA. La inscripció al curs es realitzarà a través de la seua pàgina web.