CURS

La cristal·lització com a recurs didàctic a l'aula

El curs de formació, destinat al professorat, proporciona ferramentes didàctiques molt útils (vídeos demostratius i impactants documentals científics sobre la cristal·lització, exemples pràctics d'aplicacions de la cristal·lografia en la vida diària, etc.). Estos recursos faciliten l'activitat docent i projecten una visió dinàmica i atractiva de la ciència, la tecnologia i la innovació. Esta activitat no sols servix per a la formació contínua dels professors de Secundària, sinó que ajuda a incorporar les pràctiques de cristal·lització com a part del currículum en les seues classes de ciències.

Els innovadors kits de cristal·lització utilitzats en el concurs es faciliten de forma gratuïta. Amb ells, no sols es realitzen experiments seguint un protocol establit, sinó que estan dissenyats per a incentivar la investigació de distintes variables físiques (temperatura, solubilitat, concentració, etc.) donant l'oportunitat a l'estudiant d'aportar innovacions i millores en el procés de cristal·lització. Açò és especialment valuós ja que potència la curiositat científica dels estudiants que aconseguixen familiaritzar-se amb el mètode científic a través d'una activitat amena i divertida.

 

Curs València

Del 12 al 28 de gener de 2021