CURS

La cristal·lització com a recurs didàctic a l'aula

VALÈNCIA. DEL 8 DE NOVEMBRE  AL 1 DE DESEMBRE DE 2022 (30 hores de formació)

El curs de formació, destinat al professorat, proporciona ferramentes didàctiques molt útils (vídeos demostratius i impactants documentals científics sobre la cristal·lització, exemples pràctics d'aplicacions de la cristal·lografia en la vida diària, etc.). Estos recursos faciliten l'activitat docent i projecten una visió dinàmica i atractiva de la ciència, la tecnologia i la innovació. Esta activitat no sols servix per a la formació contínua dels professors de Secundària, sinó que ajuda a incorporar les pràctiques de cristal·lització com a part del currículum en les seues classes de ciències.

Els innovadors kits de cristal·lització utilitzats en el concurs es faciliten de forma gratuïta. Amb ells, no sols es realitzen experiments seguint un protocol establit, sinó que estan dissenyats per a incentivar la investigació de distintes variables físiques (temperatura, solubilitat, concentració, etc.) donant l'oportunitat a l'estudiant d'aportar innovacions i millores en el procés de cristal·lització. Açò és especialment valuós ja que potència la curiositat científica dels estudiants que aconseguixen familiaritzar-se amb el mètode científic a través d'una activitat amena i divertida.

 


OBJECTIUS

 • Explorar la utilització dels recursos experimentals i experiències de laboratori en l'àmbit científic.
 • Motivar al professorat en l'ús de material manipulable.
 • Difondre els principis metodològics que sustenten la millora de les competències científiques. Proporcionar estratègies i recursos per a treballar les competències científiques.
 • Sensibilitzar i motivar al professorat dins del seu equip de treball.
 • Familiaritzar-se amb els conceptes fonamentals de la cristal·lografia i la cristal·lització. Realitzar cristal·litzacions de diversos tipus de compostos i mitjans.

CONTINGUTS

 • Recursos experimentals de laboratori en l'àmbit científic. Activitats i experiències didàctiques en un entorn experimental.
 • Desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per a interpretar la informació que es rep i per a predir i prendre decisions.
 • Coneixement de la influència dels àmbits científic i tecnològic en la vida personal, la societat i el món natural.
 • Diferenciació i valoració del coneixement científic al costat d'altres formes de coneixement. Utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic. Nocions bàsiques de cristal·lografia.
 • Nocions bàsiques de difracció.
 • Bases físiques de la cristal·lització i creixement cristal·lí. Pràctiques de cristal·lització.
 • Cerques bibliogràfiques en internet sobre el tema que ens ocupa. Elaboració de comunicacions científiques.

PROGRAMA
 
1a SESSIÓ: 8 de novembre de 2022 de 17.00 a 19.00 h (dimarts). Sessió en línia 
 
Títol: "Introducció a la cristal·lografia I"
Ponent: Vicente Esteve Cano
Contingut: 
• El meravellós món dels cristalls
• Teoria de cristaloquímica
• Exercicis
 
2a SESSIÓ: 9 de novembre de 2022 de 17.00 a 19.00 h (dimecres). Sessió en línia 
 
Títol: "Introducció a la cristal·lografia II"
Ponent: Vicente Esteve Cano
Contingut: 
• Exercicis
• Introducció al laboratori de cristal·lització
• Preparació de gels
 
3a SESSIÓ: 17 de novembre de 2022 de 16.30 a 20.30 h (dijous) Sessió presencial
 
Títol: Sessió pràctica de cristal·lització I
Ponent: Jenaro Gil Marco
Contingut:
• Realització de la corba de solubilitat (laboratori)
• Cristal·lització amb ADP 
 
4a SESSIÓ: 24 de novembre de 2022 de 17.00 a 20.00 h (dijous) Sessió presencial
 
Títol: Sessió pràctica de cristal·lització II
Ponent: Jenaro Gil Marco
Contingut:
• La corba de solubilitat II. Resultats i conclusions (laboratori) 
• Conclusions i anàlisis dels cristalls obtinguts
• Propostes de millora dels cristalls discussió i experimentació
• Ús de cristalls “llavors” per a obtindre una nova cristal·lització
• Ús de colorants
 
5a SESSIÓ: 1 de desembre de 2022 de 17.00 a 20.00 h (dijous) Sessió presencial
 
Títol: Motivar a l'alumnat a través del concurs “Cristal·lització a l'Escola”
Ponents: Jenaro Gil Marco i Vicente Esteve Cano
Continguts:
• Conclusions i anàlisis dels cristalls obtinguts amb llavors
• Construcció de cristalitzadors i termos
• Motivar als alumnes a través del mètode científic
• Què és “Cristal·lització a l'Escola”?
• Com inscriure's en el concurs
• Terminis i consells per a participar 
• Recursos didàctics complementaris 
 
Tot el material didàctic ha sigut desenvolupat per Juan Manuel García Ruiz, Sergi Meseguer Costa, Jenaro Gil Marco i Vicente Esteve Cano.

El curs de formació es realitza en col·laboració amb el CEFIRE CTEM. La inscripció al curs es realitzarà a través d'esta pàgina web.