REUNIONS

1ª reunió de treball: 29/11/2019

2ª reunió de treball: 17/01/2020

3ª reunió de treball: 28/02/2020

4ª reunió de treball: 24/04/2020