REUNIONS I ACCIONS

Curs 2021-2022

  • Reunions presencials: 19 de novembre de 2021 (Dia de la Infància), 4 de març, 8 i 28 d'abril, i 20 de maig de 2022.