REUNIONS I ACCIONS

Curs 2022 - 2023

 • Reunions presencials:
  • 18 de novembre de 2022 (con motivo del Dia de la Infància)
  • 20 de gener de 2023
  • 3 de març de 2023
  • 21 d'abril de 2023
  • 19 de maig de 2023