En què consistix

Format per xiquets i xiquetes sota el criteri de diversitat i compost per mínim 10 consellers de 5 centres diferents.

S'establixen reunions periòdiques al costat d'altres activitats al llarg del curs escolar com a eina per a afavorir la participació.

Totes les propostes realitzades pel nostre consell estaran identificades.