PASSE REGAL

PASSE REGAL CIUTAT

Permet l’accés il·limitat al Museu de les Ciències, Hemisfèric i Oceanogràfic.

El Passe regal Ciutat dels Arts i els Ciéncies se presenta en una targeta, en la que es pot escriure una dedicatòria, i embolicada en un sobre de regal. Esta targeta podrà canviar-se en la taquilla del Club del Museu, on es realitza una fotografia del nou soci, i a qui se li entrega un passe personalitzat. Este passe personalitzat caduca el 31 de desembre de 2020.

De venda en:
La taquilla Club del Museu de les Ciències (Disponible fins una hora abans del tancament del recinte).

PASSE REGAL CIENCIAMICS

Permet l’accés il·limitat al Museu i a l’Hemisfèric.

El Passe regal CienciAmics se presenta en una targeta, en la que es pot escriure una dedicatòria, i embolicada en un sobre de regal. Esta targeta podrà canviar-se en la taquilla del Club del Museu, on es realitza una fotografia del nou soci, i a qui se li entrega un passe personalitzat. Este passe personalitzat tindrà una vigència de 365 dies des de la data d’emissió del passe.

De venda en:
La taquilla del Club del Museu de les Ciències (Disponible fins una hora abans del tancament del recinte).

PASSE REGAL OCEANOGRÀFIC

Permet l’accés il·limitat a l’Oceanogràfic

El Passe regal Oceanogràfic se presenta en una targeta. Present esta targeta junt amb el tiquet de compra en l’entrada de l’Oceanogràfic. Acudisca al nivell -1 de l’Edifici d’Accés a activar-la i a finalitzar el procés de registre per a formar part del Club de Socis.

Este passe una vegada activat caduca el 31 de desembre de 2020.

De venda en:
Taquilla del Club Oceanogràfic (Disponible fins una hora abans del tancament del recinte).
Online.