OBJECTIUS

El concurs Acció pel clima suposa una nova via per acostar-se a la comunitat educativa que té, entre les seues principals virtuts, la capacitat d'mplicar tant els professor, als estudiants i a la societat en general. Els seus objectius són els següents:

 

  1. Conscienciar a l'alumnat sobre l'impacte que l'ésser humà causa en el medi ambient, prestant especial atenció en el canvi climàtic.
  2. Potenciar l'ús responsable dels recursos naturals.
  3. Ficar en pràctica els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides a través d'una propuesta d'acció pràctica que implique la participació activa de l'alumnat.
  4. Fomentar la coherència en la responsabilitat ambiental i el compromís social de la comunitat educativa.
  5. Compartir experiències i metodologies amb altres centres educatius.
  6. Promoure les habilitats divulgatives i comunicatives entre els estudiants.
  7. Incentivar l'esperit crític entre la comunitat educativa. Fomentar el coneixement en àmbits mediambientals i de sostenibilitat amb recursos adaptats a cada nivell educatiu.