Jurat | Criteris de valoració | Premis

Criteris de valoració

a - Fase on line

 • Temàtica ajustada a les característiques de cada categoria.
 • Rigor i qualitat dels conceptes tractats
 • Coneixement dels temes tractats
 • Claredat i coherència del projecte presentat
 • Adaptació curricular i interdisciplinarietat
 • Creativitat, innovació, originalitat i disseny
 • Grau d'esforç, adaptat a cada categoria
 • Grau d'implicació de la comunitat educativa (una classe, diverses classes, famílies...) i de conscienciació cap a la societat
 • Sostenibilitat: ús de materials reciclats
 • Possibilitat d'implementació
 • Presentació realitzada amb objectivitat, coherència i capacitat divulgativa
 • Utilització d'un llenguatge apropiat, adaptat al nivell educatiu i l'edat dels alumnes.

b - Fase presencial. A més del valorat en la fase on line:

 • Mostra física del projecte:
  • Materials utilitzats
  • Qualitat dels acabats
  • Funcionalitat
 • Presentació verbal al jurat:
  • Correcció en l'estructura del discurs
  • Respostes degudament raonades (en funció de la categoria)