INSCRIPCIÓ

La inscripció és gratuïta dins dels terminis establits (veure calendari). 

S'haurà d'emplenar una inscripció per projecte.

Els/les docents hauran d'estar inscrits prèviament en el Programa Especial d'Educació i Ciència (CIENCIAPEC) en l'Àrea privada, amb perfil docent i adscrits a un centre educatiu. 

Totes les inscripcions es registraran a través de la web i quedaran pendents de confirmació definitiva per l'organització.

S'ha establit un número màxim d'inscrits per a cada categoria. Una vegada superat el número, la resta d'inscripcions rebudes passaran a formar part d'una llista d'espera ordenada cronològicament. En el cas que es produïsca alguna baixa, esta serà coberta pel primer equip registrat de la llista d'espera. La comunicació de tal circumstància es realitzarà per correu electrònic.

El nombre màxim d'equips inscrits per un mateix professor és diferent en cadascuna de les categories (veure categories). 

La Fase Presencial estarà supeditada a les circumstàncies del moment. 

Amb la participació en el concurs els participants  autoritzen a CACSA a la  reproducció  i comunicació pública  dels projectes presentats al concurs, així com,  a l'enregistrament i ús de les imatges dels participants durant  la Fase Presencial en la Ciutat dels Arts i els Cienciès.   

Per a això hauran de pujar el document de cessió d'imatges degudament signat de cadascun dels membres dels equips (alumnes i docents), en un únic document zip, en l'apartat corresponent de cada inscripció.

Autoritzacions de cessió d'imatges ací

  • Fitxa cessió d'imatges menors de 14 anys ací 
  • Fitxa cessió d'imatges adults ací

PER A INSCRIURE'T PUNXA ACÍ