QUI POT PARTICIPAR? | Calendari | Acceptació i reglament

Acceptació i reglament

  • La Ciutat de les Arts i les Ciències es reserva el dret de modificar els terminis i les dates establides en les presents bases, així com la potestat de cancel·lar, suspendre o modificar este concurs i les seues bases, en cas fortuït o de força major, o davant circumstàncies que, a criteri de l'organitzador així ho justifiquen. En cap cas, l'exercici de tals drets per part de l'organitzador permetrà al participant cap reclamació.
  • La participació en este concurs implica la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs, i la decisió inapel·lable del jurat.
  • Quedaran desqualificats els treballs presentats que no guarden relació amb la temàtica del concurs, i/o que continguen imatges, o, textos que puguen ser considerats ofensius, denigrants o de mal gust. També quedaran desqualificats aquells treballs que atempten contra la dignitat de les persones, el seu sexe, raça o religió.
  • L'organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases, durant el transcurs del concurs.
  • Estes bases poden ser modificades per l'organització, qui comunicarà als equips amb suficient antelació els canvis realitzats. 
  • Durant la final se sol·licitarà un comportament adequat per part dels assistents.
  • El comité organitzador del concurs Acció pel Clima, es reserva el dret d'excloure en qualsevol moment a qualsevol candidatura que altere, perjudique o de qualsevol forma amenace el reglament, així com el bon funcionament i desenvolupament normal del concurs.
  • Tots els participants hauran d'autoritzar la reproducció i difusió dels projectes presentats al concurs, així com els materials audiovisuals generats durant la fase presencial, per la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Informació addicional

Per a resoldre qualsevol dubte sobre el concurs poden contactar a través del correu electrònic divulgacion@cac.es