FASES | CATEGORIES

FASES

El concurs tindrà dues fases:

  1. Fase On Line: L'equip haurà de realitzar un projecte d'acord amb les característiques de cada categoria que hauran de gravar i enviar en els terminis establerts.

Especificacions:

Vídeo del projecte.

  • Duració màxima: 4 minuts.
  • Tamany màxim: 1 Gb.
  • Formats permesos: mp4, avi, mkv, mov.

Finalitzat el termini d'inscripció, els participants rebran un correu electrònic amb les indicacions necessàries per a enviar els treballs.

Tots els projectes participaran en la fase on line. A més, en el formulari d'inscripció els equips indicaran si desitgen participar també en la fase presencial.

El jurat tindrà la facultat de demanar més informació en el cas de considerar-ho necessari pera a la seua valoració. Tots els projectes seran avaluats pel jurat i seleccionarà aquells que passe a la Fase Presencial.

 

  1. Fase Presencial:

La final es realitzarà al Museu de les Ciències el 24 de març de 2023 amb els projectes seleccionats pel jurat.

Els equips hauran d'anar acompanyats per un docent responsable qui s'encarregarà de la tutela dels alumnes durant la jornada. L'accés a la final és gratuït i obert a tota mena de públic que haurà de complir les mesures i condicions de seguretat que s'establisquen en eixe moment.