FASES | CATEGORIES

FASES

El concurs tindrà dues fases:

 

  1. Fase On Line: L'equip haurà de realitzar un projecte d'acord amb les característiques de cada categoria que hauran de gravar i enviar en els terminis establerts.

Especificacions:

Vídeo del projecte.

  • Duració màxima: 4 minuts.
  • Tamany màxim: 1 Gb.
  • Formats permesos: mp4, avi, mkv, mov.

En el cas que els vídeos porten música, hauran d'assegurar-se que aquesta siga lliure de drets per a la seua possible publicació posterior.

Finalitzat el termini d'inscripció, els participants rebran un correu electrònic amb les indicacions necessàries per a enviar els treballs.

El jurat tindrà la facultat de demanar més informació en el cas de considerar-ho necessari pera a la seua valoració. Tots els projectes seran avaluats pel jurat i seleccionarà aquells que passe a la Fase Presencial.

 

  1. Fase Presencial:

La final es realitzarà al Museu de les Ciències el 25 de març de 2022 amb els projectes seleccionats pel jurat en la Fase On line.

Els equips hauran d'anar acompanyats per un professor responsable qui s'encarregarà de la tutela dels alumnes durant la jornada. L'accés a la final és gratuït i obert a tota mena de públic que haurà de complir les mesures i condicions de seguretat que s'establisquen en eixe moment.

En el cas que per motius aliens a l'organització no es poguera realitzar la Fase Presencial, es procedirà a avaluar els treballs mitjançant els projectes enviats en la Fase On Line.

 

Descarrega't les bases de participació per categories ací