FASES | CATEGORIES

CATEGORIES

El concurs consta de 5 categories: 

1. Primer Cicle de Primària:

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 25 alumnes (una classe), liderat per un professor.
Cada professor podrà inscriure's amb un sol equip.

Projecte  Hort escolar.

Disseny, adequació de l'espai, plantació, manteniment i mostra dels resultats. Es podrà triar el disseny de l'hort en funció de les característiques del centre (en sòl, vertical, en tests o contenidors elaborats amb materials reciclats, etc.) Les plantes podran ser de qualsevol tipus: ornamentals, hortalisses, fruites, autòctones, aromàtiques, etc.

Els alumnes podran presentar el projecte de la manera que ho desitgen: contant una història, mitjançant una representació teatralitzada, disfressant-se etc. 

2. Segon Cicle de Primària:

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 25 alumnes (una classe), liderat per un professor.
Cada professor podrà inscriure's amb un sol equip.

Projecte 3R.

Disseny i construcció d'un element, mecanisme o artefacte amb materials reciclats, seguint la premisa de les tres R, amb la finalitat de reduir, reutilitzar i reciclar, entre altres, els envasos d'un únic ús, per a combatre les conseqüències i efectes del canvi climàtic.

Els alumnes podran realitzar una exposició del projecte (objectiu, la temàtica d'este, com s'ha realitzat, materials utilitzats, beneficis que reporta, etc.) de la manera que ho desitgen (exposició, contacontes, rol playing, etc.).

 3. Tercer Cicle de Primària:

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 4 alumnes, liderat per un professor.
Cada professor podrà inscriure's amb un màxim de 10 equips.

Projece Ús i aprofitament de l'aigua.

Disseny i muntatge d'un experiment o artefacte que proporcione un aprofitament adequat de l'aigua (destil·lació casolana, potabilització, reutilització de l'aigua d'un sol ús, altres usos per a l'aigua, captar l'aigua evaporada a través de la condensació, etc.) amb la finalitat de potenciar l'ús responsable dels recursos naturals.

Els alumnes realitzaran una exposició del projecte (objectiu, fonament teòric, com s'ha realitzat, materials utilitzats, com funciona, beneficis que reporta, etc.)

4. 1er i 2n Secundària/Cicles de Formació Professional bàsica:

Equips: Cada equip estarà format per un màxim de 30 alumnes, liderat per un professor.
Cada professor podrà inscriure's amb un màxim de 3 equips.

Projecte Accions d`implicació social. 

Disseny, programació, difusió, preparació, execució, presentació i valoració de resultats, d'accions que servisquen d'eix dinamitzador de la societat perquè els estudiants prenguen consciència i siguen part activa en la cura, manteniment i conservació del medi ambient. Serviran totes aquelles iniciatives que impliquen l'acció conjunta del centre escolar amb altres actors de la societat: famílies, associacions, població general, etc.

Alguns exemples poden ser: neteja d'una zona forestal, repoblació d'espai incendiat, divulgació a altres sectors de la societat, implantació en el centre de fonts d'energies renovables mitjançant iniciatives de recaptació basades en esmorzar solidari, loteria, etc.

Per a donar difusió a aquests esdeveniments es permeten tots els canals de comunicació.

Els alumnes realitzaran una exposició del projecte (objectiu, base teòrica, planificació, materials i mitjans utilitzats, desenvolupament de les accions, beneficis que reporta, resultats, etc.)

5. 3r i 4t Secundària /Batxillerat /Cicles Formatius Grau Mitjà

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 4 alumnes, liderat per un professor.
Cada professor podrà inscriure's amb un màxim de 10 equips.

Projecte Classificació eficient de residus i energies renovables.

Disseny i muntatge d'un projecte STEM, utilitzant disciplines com programació, electrònica, mecànica o robòtica, que mostre algun aspecte de les energies renovables o permeta una classificació eficient de diferents tipus de residus (cada residu al seu contenidor, habitatge sostenible, ús de diferents tipus d'energia – aerogeneradors, plaques solars, etc.- per a diferents usos, etc.)

Es permetrà l'ús de diferents mecanismes com: sensors, circuits, motors, engranatges, etc.

Els alumnes realitzaran una exposició del projecte. (objectiu, fonament teòric, com s'ha realitzat, materials utilitzats, com funciona, beneficis que reporta, etc.)

 

Descarrega't les bases de participació per categories ací