FASES | CATEGORIES

CATEGORIES

El concurs consta de 5 categories: 

1. Primer Cicle de Primària:

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 4 alumnes, liderat per un/a docent. Cada docent podrà inscriure's amb un màxim de 10 equips.

No obstant això, no hi haurà inconvenient si el docent desitja inscriure a tota la classe en un únic projecte, tenint en compte que a l'efecte de premis es mantindrà la premissa inicial.

Projecte. Les meues idees per a cuidar el medi ambient. 

Disseny i posada en pràctica d'un projecte que tinga com a objectiu conscienciar als i les alumnes sobre la situació mediambiental existent i la cura del planeta. Es valoraràn, especialmente, propostes pràctiques que plantegen solucions concretes i que es plasmen a través d'activitats realitzades pels alumnes. En esta categoria també es poden presentar les iniciatives desenvolupades al voltant dels horts escolars. 
Els alumnes podran presentar el projecte de la manera que ho desitgen: contant una història, mitjançant una representació teatralitzada, disfressant-se, etc 

 

2. Segon Cicle de Primària:

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 4 alumnes, liderat per un/a docent. Cada docent podrà inscriure's amb un màxim de 10 equips.
No obstant això, no hi haurà inconvenient si el docent desitja inscriure a tota la classe en un únic projecte, tenint en compte que a l'efecte de premis es mantindrà la premissa inicial.

Projecte. Mans a l'obra. Al rescat del planeta

Disseny i construcció d'un element, mecanisme, maqueta o artefacte amb materials reciclats.
També s'acceptaran muntatges de l'estil “efecte papallona”. L'objectiu és posar en pràctica la premissa de les tres R (reduir, reutilitzar i reciclar) com a mitjà per a evitar la sobreexplotació dels recursos naturals i reduir els residus generats.
Els alumnes podran presentar el projecte de la manera que ho desitgen: exposició, contacontes, rol playing, etc.

 

 3. Tercer Cicle de Primària:

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 4 alumnes, liderat per un/a docent. Cada docent podrà inscriure's amb un màxim de 10 equips.

Projecte Consum responsable contra el canvi climàtic

Disseny i muntatge d'un experiment o artefacte relacionat amb l'eficiència energètica (energies renovables, reducció de consums, aïllament tèrmic, etc.) o l'aprofitament adequat de l'aigua (destil·lació casolana, potabilització, reutilització de l'aigua d'un sol ús, etc.) amb l'objectiu de potenciar l'ús responsable dels recursos naturals.
Els alumnes realitzaran una exposició del projecte.

 

4. 1er i 2n Secundària/Cicles de Formació Professional bàsica:

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 4 alumnes, liderat per un/a docent. Cada docent podrà inscriure's amb un màxim de 10 equips.

Projecte Accions d'implicació social

Disseny, programació, difusió, preparació, execució, presentació i valoració de resultats, d'accions amb l'objectiu de servir d'eix dinamitzador de la societat perquè els estudiants prenguen consciència i siguen part activa en la cura, manteniment i conservació del medi ambient. 
Es valorarà positivament totes aquelles iniciatives que impliquen l'acció conjunta del centre escolar amb altres actors de la societat: famílies, associacions, població general, etc.
Alguns exemples poden ser: neteja d'una zona forestal, repoblació d'espai incendiat, divulgació a altres sectors de la societat, implantació en el centre de fonts d'energies renovables mitjançant iniciatives de recaptació basades en esmorzar solidari, loteria, etc.
Per a donar difusió a estos esdeveniments es permeten tots els canals de comunicació.
Els alumnes realitzaran una exposició del projecte, així com sobre el tema abordat.

No obstant això, no hi haurà inconvenient si el docent desitja inscriure amb tota la classe en un únic projecte, tenint en compte que a l'efecte de premis es mantindrà la premissa inicial.

 

5. 3r i 4t Secundària /Batxillerat /Cicles Formatius Grau Mitjà

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 4 alumnes, liderat per un/a docent. Cada professor podrà inscriure's amb un màxim de 10 equips.

Projecte Programant la sostenibilitat.

Disseny i muntatge d'un projecte STEM, utilitzant disciplines com programació, electrònica, mecànica o robòtica, amb l'objectiu de mostrar algun aspecte relacionat amb el medi ambient i la sostenibilitat.
Es permetrà l'ús de diferents mecanismes com: sensors, circuits, motors, engranatges, etc.
Els alumnes realitzaran una exposició del projecte al jurat.