CONCURS ACCIÓ PEL CLIMA

Foto: Jorge Fraile

El concurs Acció pel Clima pretén conscienciar als estudiants sobre la situació d'emergència climàtica existent perquè, des del seu lloc en la societat, divulguen esta realitat i proposen canvis en els hàbits quotidians per a reduir-la.

El canvi climàtic és un dels principals problemes al qual ha d'enfrontar-se la humanitat, amb importants repercussions mediambientals, socials i econòmiques. És un problema generat per l'acció de l'ésser humà, de caràcter global, exponencial i persistent.

L'acció ha de provindre de tots els sectors. Tots juguem un paper important. És necessari ampliar la nostra resposta i que les noves generacions coneguen la importància de la situació i el problema al qual ens enfrontem, perquè, d'una forma crítica, puguen decidir quines accions realitzar per a mitigar els efectes d'esta situació.

GUANYADORS TERCERA EDICIÓ ACÍ

OBJECTIUS

El concurs Acció pel clima suposa una nova via d'acostament a la comunitat educativa que té, entre les seues principals virtuts, la capacitat d'implicar tant els professors, com als estudiants, i a la societat en general.

Els seus objectius són els següents:

1. Conscienciar a l'alumnat sobre l'impacte que l'ésser humà causa en el medi ambient, prestant especial atenció en el canvi climàtic.
2. Potenciar l'ús responsable dels recursos naturals.
3. Posar en pràctica els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides a través d'una proposta d'acció pràctica que implique la participació activa de l'alumnat.
4. Fomentar la coherència en la responsabilitat ambiental i el compromís social de la comunitat educativa.
5. Compartir experiències i metodologies amb altres centres educatius.
6. Promoure les habilitats divulgatives i comunicatives entre els estudiants.
7. Incentivar l'esperit crític entre la comunitat educativa. Fomentar el coneixement en àmbits mediambientals i de sostenibilitat amb recursos adaptats a cada nivell educatiu.

INFORMACIÓ GENERAL

Qui pot participar, calendari, acceptació i reglament

BASES DEL CONCURS

Consulta les diferents fases i categories.

JURAT, CRITERIS DE VALORACIÓ I PREMIS

Tots els equips obtindran a més un diploma de participació

DESCÀRREGUES

Descàrrega tots els documents necessaris per a la inscripció