COM UTILITZAR UN TELESCOPI EN EL CENTRE EDUCATIU?

Programa del curs

Curs dirigit a professors de Ciència i tecnologia

(màxim 25 participants)

        

24 de setembre de 2018     Transmissió des d’ESAC a CAC

17:00   Introducció a la Instrumentació Astronòmica

Michel G. Breitfellner 

Astrofísic, Enginyer d’Operacions de Mars Express

Coordinador de la iniciativa d'educació CESAR                                   

18:00 Com preparar una nit d’observació amb un programa tipus planetari, e.g. Stellarium?

Michel G. Breitfellner 

Vicente Pelegero García

Departament divulgació - Ciutat de les Arts i les Ciències

19:00  Introducció a l’astrofotografía amb un equip modest

Abel de Burgos

Operador dels observatoris de CESAR

21:00   Fi

25 de setembre de 2018     Transmissió des d’ESAC a CAC

17:00   Introducció als recursos educatius “Space Science Experience” de CESAR

Beatriz González García

Coordinadora de l’equip de desenvolupament de casos científics de la iniciativa CESAR

XMM-Newton Data Aid

17:30   Com complementar les teues observacions amb dades de missions espacials 

Introducció a Cosmografia

Marc Costa Sitja

Enginyer en ESAC per a SPICE i data auxiliars

18:00   Exercici pràctic – amb ordinador – Les llunes de Júpiter

Beatriz González García,

Angel del Pi Jimenez

Becari en la iniciativa CESAR

21:00   Fi

26 de setembre de 2018     Sessió en el Planetari de Madrid

17:30   Exposició de l’ESA en el Planetari de Madrid

Michel G. Breitfellner,

Magdalena Hernán Bisbe

Subdirectora Planetari de Madrid

18:30   Projecció “Univers Fosc”

19:00   Sessió interactiva – El cel de nit

21:00   Fi

27 de setembre de 2018     Sessió en ESAC

20:00   Exercici pràctic – observació amb telescopis

M.G.Breitfellner, A.de Burgos, M.Castell, B.Gonzalez

24:00     Fi

27 de setembre de 2018     Sessió en l’Aula d’Astronomia de la Universitat de València

Edifici d'investigació Jeroni Muñoz (Campus de Burjassot-Paterna)

18:30   Observem el cel: part teòrica

Enric Marco

Departament d'Astronomia i astrofísica

Universitat de València

20:00   Observem el cel: part pràctica

Enric Marco

22:30    Fi

1 d’octubre de 2018            Sessió en CAC

17:00   Observació de Sol amb telescopi solar

17:30   Visita al Jardí d’Astronomia

18:30   Visita Gravetat Zero

19:00   Visita exposició Mart: la conquista d’un somni

Vicente Pelegero

21:00     Fi