ELS COLORS DEL'UNIVERS

Programa del curs

11 de novembre de 2019 (Transmissió des d'ESAC)

16.30    Lliurament de documentació

17.00    Introducció a l'Agència Espacial Europea (ESA) i els recursos educatius de la iniciativa CesaR

             Michel G. Breitfellner

             Astrofísic, Enginyer d'Operacions de Mars Express

            Coordinador de la iniciativa d'educació CesaR

17.45    Introducció a l'Institut d'Astrofísica de Canàries i el seu projecte educatiu PETeR

            Nayra Rodríguez Eugenio

            Coordinadora de PETeR (Unitat de Comunicació i Cultura Científica, IAC)

18.30    Introducció a la Ciutat de les Arts i les Ciències i les seues exposicions sobre l'Espai

            Vicente Pelegero García

            Departament divulgació - Ciutat de les Arts i les Ciències

18.45    INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory

            Celia Sánchez Fernández

            Científica d'operacions d'INTEGRAL

19.30   Visita d'ESAC (només Madrid)

            Michel G. Breitfellner

           Visita Gravetat Zero. Sessió en CAC (només València)

           Vicente Pelegero García

           Departament divulgació - Ciutat de les Arts i les Ciències

20.00  Fi

12 de novembre de 2019  (Transmissió des d'IAC)

17.00  Descobrint els fenòmens més energètics en l'univers a través dels raigs gamma

           Josefa Becerra González

           Investigadora de la ULL i IAC. Coordinadora científica de física extragaláctica per als observatoris de raigs gamma MAGIC i CTA

           Alicia López Oramas

           Investigadora de l'Institut d'Astrofísica de Canàries, especialitzada en física galàctica de molt altes energies amb els observatoris MAGIC i CTA

18.30  L'Univers vist en la banda òptica

           Riccardo Scarpa 

           Staff astronomer, GRANTECAN, IAC.

20.00 Fi

13 de novembre de 2019 Sessió en el Planetari de Madrid (només Madrid)

17.30 Exposició de l'ESA en el Planetari de Madrid

          Michel G. Breitfellner

          Astrofísic, Enginyer d'Operacions de Mars Express

          Coordinador de la iniciativa d'educació CesaR

18.00 Introducció als recursos educatius del Planetari de Madrid: L'Escola en el Planetari

          Magdalena Hernán Obispo

          Doctora en Astrofísica, Subdirectora Planetari de Madrid 

18.25 Projecció 

19.10 Sessió interactiva de planetari en directe - El cel de nit

          Cristina Garay i César González

          Monitors d'astronomia, Planetari de Madrid

20.30 Fi

13 de novembre de 2019. Només en CAC - València

17.00 Experiments didàctics en l'Infraroig: “Al roig viu"

18.00 Visita a l'exposició “Mart. la conquista d'un somni”

19.00 El planetari com a recurs per a descobrir el sistema solar.

          Cristina García  

          Departament Animació Científica - Ciutat de les Arts i les Ciències.

          Vicente Pelegero

          Departament divulgació – Ciutat de les Arts i les Ciències.

20.30 Fi

14 de novembre de 2019 (Transmisió des de CAC)

17.00 El cel invisible: l'univers en ones de ràdio

          José Carlos Guirado Puerta

          Director de l'Observatori Astronòmic de València

18.30 (Transmissió des d'ESAC) 

          Astronomia Infraroja, l'Univers Fred i Distant: Missions Herschel i ISO

          Pedro García Lario

          Astrofísic, Cap d'Operacions Científiques de la Missió Herschel

20.00 Fi