L'ombra del Sol

El gnòmon és, sens dubte, l’instrument astronòmic més simple i antic: una simple barra perpendicular a terra que projecta l’ombra sobre un pla horitzontal.  Vol dir pal o bastó en grec. Amb una peça tan senzilla podem observar com es mou l’ombra del gnòmon al llarg del dia i com la longitud varia al llarg de les estacions.
Módulo del Jardín de Astronomía que utiliza el gnomon para marcar la hora

Les hipèrboles dibuixades en terra marquen la trajectòria d’eixa ombra al llarg de cada dia en diverses èpoques de l’any. La corba més pròxima al gnòmon correspon al recorregut de l’ombra durant el solstici d’estiu, quan el Sol arriba més amunt sobre l’horitzó; per això l’ombra és la més curta de totes. En canvi, la més llarga correspon al solstici d’hivern, quan el Sol va més baix.

La prolongació de cada línia cap a l’Est i l’Oest indica el lloc per on el Sol ix i es pon al llarg de l’any. Este lloc només coincidix amb eixos punts cardinals en els equinoccis, quan el dia i la nit tenen la mateixa duració. La línia que recorre l’ombra del gnòmon
durant eixe dia no és una hipèrbola, sinó una línia recta.