L'altura del Sol

Este instrument, denominat plint o sòcol de Ptolemeu, va ser descrit per Claudi Ptolemeu al segle ll dC i servix per a mesurar l’altura màxima del Sol sobre l’horitzó. Al migdia, quan assolix el punt més alt del recorregut, el Sol creua el meridià del lloc.
Módulo para saber la altura a la que se encuentra el Sol según la latitud

Eixa altura depén de la latitud, però també varia al llarg de l’any; és màxima en el solstici d’estiu i mínima en el solstici d’hivern. A la latitud de València, l’altura màxima que assolix el Sol durant el solstici d’estiu és de 73° 57’; mentre que durant el solstici d’hivern només arriba a 27° 5’.

Si observem l’ombra de l’agulla indicadora a les 12.00, hora solar, obtenim la declinació solar d’eixe dia; és a dir, l’angle que el Sol forma amb l’equador celeste. I com que la declinació del Sol és diferent per a cada dia de l’any, el plint també es pot usar com un calendari anual de precisió, però només a eixa hora exacta: el migdia solar.

Amb el plint podem saber quan es produïxen els solsticis i els equinoccis: només cal observar l’ombra al migdia solar, que coincidix amb la marca corresponent.