Descobrix el Palau de les Arts | Coneix el Palau

Coneix el Palau

ESPAIS

Rodejat per un entorn verd de 87.000 metres quadrats d'enjardinament i làmines d'aigua de més de 10.000 metres quadrats amb passejos circumdants, el Palau de les Arts compta amb 4 grans sales:

  • Sala Principal, amb capacitat para més de 1.400 assistents, està concebuda com a recinte d'òpera fonamentalment, però convertible en escenari per a ballet i altres arts escèniques.
  • Aula Magistral. La seua capacitat és de 400 persones, es troba ubicada en la part oest, especialment dissenyada per a actuacions en directe de xicotetes formacions musicals.
  • Auditori, amb capacitat para més de 1.400 espectadors.
  • Teatre Martín i Soler. Situat en l'edifici destinat a les Arts Aplicades, adjacent al Palau, amb capacitat per a 400 espectadors, on s'ubicarà l'Acadèmia de Perfeccionament.

A més, l'edifici disposa d'instal·lacions per a activitats docents i altres estretament relacionades amb els àmbits artístics i culturals.

ARQUITECTURA

La innovadora arquitectura d'este edifici de 37.000 metres quadrats i una altura de més de 70 metres que alberga quatre auditoris per a diferents espectacles d'òpera, teatre i música, sorprén per la seua multiplicitat d'ambients. Compta amb plataformes en volada a diferents altures amb passejos i vegetació, a les que s'accedix per mitjà d'ascensors panoràmics i escales situades en l'interior de les carcasses metàl·liques que hi ha a un costat i a l'altre de l'edifici.

La forma global de l'edifici és lenticular desenvolupant-se davall una gran sobrecoberta o ploma metàl·lica, suportada per mitjà de dos suports, un extrem en la seua zona oest i un altre intermedi quedant la zona est de la coberta totalment en volada. El material per excel·lència és el formigó blanc ja que forma part dels grans suports estructurals de l'edifici mentres que el "trencadís" és el segon material de major ús que revist les espectaculars 'corfes' del Palau.

La coberta és la part més representativa del conjunt, ja que a més del seu rigor estructural i geomètrica, conté una gran càrrega d'expressivitat i intenció plàstica que fa transcendir el caràcter artístic de les activitats de l'interior cap a l'exterior.

La coberta o "ploma" és l'element estructuralment més espectacular amb 230 metres de longitud i més de 70 m. d'altura mentres les dos "corfes", que abracen l'edifici exteriorment, estan construïdes en acer laminat amb un pes aproximat de 3.000 Tn. revestides per l'exterior amb recobriment ceràmic (trencadís). Les dimensions envoltants màximes de l'edifici tenint en compte les formes corbes que les conformen són 163 m. de longitud i 87 m. d'ample.