Normes

INSTRUCCIONS D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS

S’haurà de conservar l’entrada durant tota la visita.
Queda prohibit l’accés al parc amb menjar.
S’hauran de seguir les instruccions del personal en les instal·lacions.
Es permet fumar a l’aire lliure, excepte en la instal·lació del delfinari i en totes aquelles àrees en les quals puguen donar-se grans aglomeracions de públic.

No està permesa l’entrada d’animals, excepte gossos d’assistència que acompanyen a persones amb diversitat funcional.
S’haurà d’entrar i eixir per les portes habilitades per a açò, evitant la utilització de les portes d’emergència, llevat que concórreguen les circumstàncies per al seu ús.
No està permès menjar, beure i fumar dins de les instal·lacions, excepte en les zones habilitades per a açò.
No està permès banyar-se en els estanys.
Queda prohibit fotografiar o filmar amb finalitats professionals sense autorització expressa de l’empresa
No es retornarà l’import de les entrades una vegada adquirides, excepte cancel·lació o no acceptació de la variació de l’espectacle o activitat
L’empresa no es fa responsable de la pèrdua d’objectes en les instal·lacions.
L’empresa es reserva el dret a variar la programació d’activitats, projeccions i/o exhibicions.
L’empresa realitzarà fotografies als visitants que ho desitgen. Aquestes fotografies únicament tenen la finalitat de servir de record i es destrueixen en finalitzar l’horari d’obertura de cada jornada.
S’hauran de complir les instruccions de cadascun dels recintes.

NORMES ESPECÍFIQUES-OCEANOGRÀFIC

S'haurà d'acudir amb suficient antelació a les exhibicions/exposicions per a facilitar l'accés a estes.
S'haurà de consultar en el Punt d'Informació de l'Oceanogràfic per a eixir i tornar a entrar al recinte.
No està permesa la utilització del flaix de les càmeres.
No està permés tocar o colpejar els aquaris i llançar objectes o menjar als animals.
No està permés l'accés amb menjar.
No està permés l'ús de pals de selfie i càmeres subaqüàtiques.
L'Auditori Mar Roig és una instal·lació destinada a la celebració de diferents esdeveniments/exposicions i pot romandre tancada per motius organitzatius.