Animals

... rep el nom per la forma característica del cos, que recorda l'instrument de corda?

Sabies que és un peix solitari que només s'agrupa per a reproduir-se? Sabies que el peix guitarra pertany al grup de taurons? Descobrix com són estos animals en la instal·lació d'Oceans de l'Oceanogràfic.
... rep el nom per la forma característica del cos, que recorda l'instrument de corda?

PEIX GUITARRA

Orde: Raïformes.
Família: Rinobàtids.
Distribució: aigües tropicals i temperats.
Mides: arriben a fer 2,6 metres de llarg.
Alimentació: xicotets crustacis i mol·luscos.
Particularitats: peix solitari que només s’agrupa per a reproduir-se.
Estatus de l'espècie: amenaçada.

El peix guitarra (Glaucostegus cemiculus) és un animal cartilaginós que, generalment, es manté colgat en els fons arenosos i fangosos fins a una profunditat de 100 metres. L’espècie es distribuïx pels mars tropicals i temperats del planeta.

Rep el nom per la forma característica del cos, que recorda l’instrument de corda. Té el cap molt deprimit, el musell puntegut i el cos fusiforme. Sol tindre una taca fosca a la part inferior del musell. Els espiracles són amples i se situen immediatament darrere dels ulls. Pel que fa a la coloració, per la zona dorsal és de color terrós i per la zona ventral és de color més clar. Arriben a fer 2,6 metres de llarg.

S’alimenta de xicotets crustacis i mol·luscos que troba en el fons.

És un peix solitari que només s’agrupa per a reproduir-se. És ovovivípar i la femella dóna a llum de 5 a 25 cries de vora 15 cm de longitud.

*Este animal pots localitzar-lo en la torre d'Oceans