Animals

... PER A DORMIR IXEN DE L'AIGUA I S'ARRUPIXEN TOTES JUNTES EN SÒL FERM?

Sabies que les morses tenen 8 cm de greix davall la seua pell per a protegir-se del fred? Descobrix a les morses en la instal·lació de l'Àrtic del Oceanogràfic.
... PER A DORMIR IXEN DE L'AIGUA I S'ARRUPIXEN TOTES JUNTES EN SÒL FERM?

MORSA

Nom científic: Odobenus rosmarus
Orde: Carnívora.
Família: Odobenidae.
Distribució: Aigües fredes de l'Oceà Glacial Àrtic.
Mides: Longitud: els mascles 3,2 m., les femelles 2,7 m. Pes: el mascle aconseguix entre 1.200 i 1.500 kg., la femella pes entre 600 i 850 kg..
Alimentació: Crustacis i mol·luscos.
Particularitats: Les morses són animals gregaris que poden arribar a formar bandades de fins a 1.000 exemplars.
Estatus de l'Espècie: L'explotació del marfil dels seus ullals suposa la seua major amenaça encara que la seua pell i el seu greix també han sigut molt utilitzades des de fa anys pels pobles de l'Àrtic.

Les morses són animals gregaris que viuen en aigües fredes de l’oceà Glacial Àrtic. L’aspecte és paregut al de les foques però les dimensions que assolixen són impressionants. De fet, es tracta del grup de pinnípedes de cos més voluminós després de l’elefant marí mascle (Mirounga sp). El pes màxim d’un mascle adult és de vora 1.700 kg i fa uns 360 cm de llarg, mentre que les femelles pesen vora 1.250 kg i fan 310 cm de llarg.

La característica més destacada és la presència de dos grans claus, també dits ullals (arquejats en els mascles), de vora un metre de llarg i que els comencen a eixir a l’any de nàixer, tant a mascles com a femelles. Estos claus els servixen per a ancorar-se en el gel quan ixen de l’aigua i per a desplaçar-se sobre superfícies gelades. En els mascles també complixen una funció de distintiu sexual. En fan ús per a lluitar contra altres mascles a fi d’aconseguir el millor harem de femelles.

Les morses de l'Oceanogràfic

Igual que amb els altres mamífers marins de l’Oceanogràfic, les morses participen en un programa d’enriquiment ambiental encaminat a millorar la qualitat de vida i el nivell de benestar d’estes criatures. Amb l’aplicació del programa s’aconseguix augmentar el comportament natural de les morses i reduir l’anòmal. Les activitats d’enriquiment són adequades a les necessitats, a les possibilitats i a la biologia d’estos animals.

*Este animal el pots trobar en la torre d'Àrtic