Animals

MEDUSES

Les meduses són cnidaris, paraula que procedix del grec i significa ortiga (Cnida-), ja que este grup d’animals posseixen en els seus tentacles unes cèl·lules urticants (cnidòcits) que empren tant per a caçar preses, com per a la seua pròpia defensa.
MEDUSES

Com viuen?
La majoria dels Cnidaris presenten estes dues formes durant la seua vida, una forma sèssil o immòbil, (denominada pòlip) i una forma lliure (forma medusa). Quan són pòlips, estan fixats en el substrat i poden viure tant en solitari com en colònies. La boca es troba en la part superior. Quan són meduses, la boca es troba en el centre de l’animal i apunta cap avall i l’envolten els tentacles.

On es distribueixen?
En mars tropicals i aigües fredes de l’Àrtic.

De què s’alimenten?
De zooplàncton, xicotets crustacis, peixos de reduïda grandària i altres meduses.

Com es reproduixen?
La reproducció pot ser sexual i asexual. La reproducció asexual es dóna en forma sèssil (pòlips) i la sexual en la forma medusa. L’objectiu de la reproducció asexual és créixer en grup, mentre que la sexual és generar biodiversitat genètica entre les espècies de meduses.

Les picades de les meduses es produixen per l’activació dels nematòcits que són estructures urticants. El mecanisme de descàrrega d’un nematòcist es produix per l’acció d’estímuls mecànics i químics. L’aigua entra en el nematòcit, i espenta al tub que es troba enrotllat en el seu interior a l’exterior de la càpsula. Eixe tub amb espines entra en els teixits de les preses i injecta una toxina paralitzant. En humans, depenent del tipus de toxina (que al seu torn depén del tipus de medusa) pot produir: sensació de coïssor, irritació i en ocasions la mort. Una vegada que s’utilitza el nematòcit, es torna a regenerar.

Com s'alimenten?
Els tentacles es troben envoltant la vora del seu cos i ho utilitzen a manera de malla per a capturar l’aliment: zooplancton i també xicotetes meduses. Quan han atrapat alguna cosa, mitjançant moviments vibratoris ho manen als braços orals i estos a la boca.