Miguel Delibes de Castro

Antic director de l’Estació Biològica de Doñana i conegut divulgador científic, és considerat la màxima autoritat mundial sobre el linx ibèric.
Miguel Delibes, científico perteneciente al paseo de científicos del Museu És membre de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa i president de la Societat Espanyola per a la Conservació i l’Estudi de Mamífers.

Entre els nombrosos premis que ha rebut cal fer esment dels següents: Premi Nacional de Medi Ambient Félix Rodríguez de la Fuente, Premi Rei Jaume I a la Protecció del Medi Ambient i, finalment, Premi Nacional Alejandro Malaspina en Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals.