NORMES DE VISITA PER A GRUPS ESCOLARS DEL MUSEU DE LES CIÈNCIES

  • 1. No es permet accedir amb motxilles a la zona expositiva. Excepcionalment, es podran depositar les motxilles en el guarda-roba escolar.
  • 2. Hi ha una zona de pícnic gratuïta de dilluns a divendres, habilitada amb màquines de vending a l'Umbracle. És necessari fer una reserva prèvia d'aquest espai. La duració és de 45 minuts per grup des de l'hora en punt reservada. Transcorregut aquest període, caldrà abandonar la zona.
  • 3. Talleres: Reserva prèvia. Consultar las normes específiques de cada taller.
    • L'Espai dels Xiquets: exposició per a xiquets de 3 a 8 anys. És imprescindible enviar una llista al fax 96 197 44 78, indicant la data de la visita, nom i edat dels escolars.
    • La Ciència a Escena: activitat recomanada per a majors de 8 anys.

Consulteu les normes de visita generals per a grups escolars