Memòria

Event finalitzat


Primera planta - L’exposició “Memòria” és una mostra interactiva que invita al visitant a conéixer els distints aspectes de la memòria, i la seua importància en la nostra vida, des de diferents punts de vista neurològics, personals, socials...
Módulo de la exposición Memoria del Museu de les Ciències para activar tu cerebro

Els sentits de l’olfacte i de l’oïda ens traslladen amb més rapidesa a moments llunyans en la nostra memòria. No obstant això, el nostre cervell no és infal·lible i no sempre actua com necessitem; de vegades la nostra memòria no emmagatzema la informació que li arriba o ho fa de forma incorrecta. Cada un de nosaltres disposa d’una memòria única i personal que ens fa ser qui som, però també hi ha records que compartim  a nivell local o mundial, com a conseqüència d’un fet històric impactant.

Al llarg del recorregut per l’exposició i a través d’un conjunt de mòduls interactius i suports audiovisuals, el públic descobrix que la memòria és fal·lible i canviant; que hi ha diversos sistemes diferents de memòria que fan ús de distintes àrees del cervell, o que es tracta de la facultat més estretament unida a la identitat, els sentits i la història d’un mateix. 

"Memòria" aborda qüestions com l’accés directe a través d’experiències sensorials; què és l’oblit, on el visitant podrà experimentar les distintes classes de "defectes" en la memòria; els tipus de memòria que existixen com la implícita que es desenvolupa de forma inconscient; les claus dels processos en les memòries personals i els records que compartix una societat.