Arcs comunicants

Planta baixa -  Els visitants poden comprovar com funcionen les ones de so a través de l’estructures dels arcs ubicats en els accessos al Museu de les Ciències.
Els visitants poden gaudir de l'efecte acústic que produeixen els arcs comunicants de l'entrada del Museu de les Ciències

És possible escoltar una altra persona de forma nítida a una distància de quasi 50 metres gràcies a l’arquitectura d’un edifici. Descobrix-ho en el Museu de les Ciències.

En les estructures d’arcs, en les entrades est i oest del Museu, dos persones ubicades en cada un dels extrems oposats poden mantindre una conversació. I és possible perquè les ones de so de la veu es canalitzen a través de l’estructura, en forma d’arc, que conforma els laterals del Museu fins a arribar directa a l’orella de l’altra persona. És esta estructura la que permet que les ones no es dispersen en totes direccions, com ocorre quan parlem, o si l’emissor/receptor se situa en el centre de l’arc o s’allunya d’ell.