24/1/2017. Conferència. "Energies renovables del futur: fotovoltaica i fuel solar". Juan Bisquert (UJI). Cicle "Una Comunitat amb Ciència"

Activitat finalitzada


Conferència "Energies renovables del futur: fotovoltaica i fuel solar" dins del cicle "Una Comunitat amb Ciència". De lliure accés, prèvia inscripció, se celebrarà el dimarts, 24 de gener en l'Auditori Santiago Grisolía del Museu de les Ciències a partir de les 19:30 hores.
24/1/2017. Conferència.

Juan Bisquert, director de l’Institut de Materials Avançats (Universitat Jaume I) ens presentarà alguns dels grans desafiaments que comporta l’ús d'energies renovables, especialment en zones on s’està produint un important creixement demogràfic. Per a això ens retrotraurem al passat de l’energia solar fotovoltaica, per a seguir la seua evolució històrica i mirarem al futur dibuixant les seues perspectives de desenvolupament a curt i mitjà termini.

Finalment, explorarem la conversió directa de llum solar en combustible, en el procés de fotosíntesi artificial, per mitjà de la fotodescomposició de l’aigua. També es farà referència a la progressiva implantació de l’hidrogen pur, com a portador principal d’energia, per a substituir massivament els combustibles petroquímics nocius.

19:30 hores. Auditori Santiago Grisolía. Museu de les Ciències. 

Més informació sobre el cicle "Una Comunitat amb Ciència"