Conferència. Els elements químics en el cine, en la literatura i en l'art. 12 de desembre de 2019

Event finalitzat


Conferència "Els elements químics en el cine, en la literatura i en l'art" a càrrec de Bernando Herradón, doctor en Ciències Químiques, Universidad Complutense de Madrid (UCM) i investigador de l'Institut de Química Orgànica General del CSIC. Cicle "Actualitat" de lliure accés prèvia inscripció, se celebrarà el dijous, 12 de desembre de 2019 en l'Auditori Santiago Grisolía del Museu de les Ciències a partir de les 19:30 hores.   
Conferència. Els elements químics en el cine, en la literatura i en l'art. 12 de desembre de 2019

En 1959, el físic, estadista, novel·lista i assagista C. P. Snow va impartir la conferència Rede —prestigiosa activitat de la Universitat de Cambridge, que reunix a tot el campus universitari—. Posteriorment, el seu discurs es publicà en forma d’assaig amb el títol Les dos cultures. El tema de la seua exposició estava centrat en la gran bretxa que s’estava creant entre els anomenats científics i els humanistes, que pareixia que parlaven llenguatges distints i que els seus interessos eren dispars. A Snow també li preocupava el desinterés de persones cultes —amb formació en humanitats— envers els temes científics i es preguntava com es podria pal·liar esta distància cultural. Per la seua formació i experiència, Snow era una persona molt capacitada per a fer este tipus de reflexions.

Han passat sis dècades i podem afirmar que la situació és encara pitjor que en l’època de Snow. De les dos cultures pareix que hem passat a cinc, que usen mètodes i llenguatges distints; i, pitjor encara, hi ha desinterés per altres àrees de la cultura. Estes 'cinc cultures' actuals són: la científica, la tecnològica, la literària, l’artística i, recentment, una aparent cultura social, possiblement motivada per la influència d’alguns temes d’actualitat en els mitjans de comunicació.

Com podem intentar tancar estes bretxes entre cultures? L’objectiu d’una societat avançada és que els seus ciutadans siguen persones amb formació i amb una cultura a què no haja que posar adjectius. En la conferència s’exposaran algunes situacions actuals de la cultura i quins esforços s’han de fer perquè parlem només de CULTURA, sense necessitat d’adjectius. Posteriorment s’exposaran exemples de la relació entre la ciència, les arts plàstiques, la literatura i el cine, usant els elements químics com a fil conductor, en el context de l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics, que se celebra en 2019.

Lliure accés prèvia inscripció. Inscripció fins a les 14 hores del dia de la conferència

Programa: 
19:00: acreditacions
19:30: conferència en l'auditorio Santiago Grisolía
20:30: fi de la conferència i inici del col·loqui
21:00: fi de l'activitat

L'accés a l'activitat es realitzarà per la porta oest del carrer Menor del Museu (junt a l'Hemisfèric)