Els experts creen una comunitat de coneixement per a aportar solucions a la conservació de les belugues

12/03/2007

Durant tres dies s’han reunit per primera vegada a l’Oceanogràfic tots els científics internacionals especialitzats en belugues. L’agenda global de treball elaborada durant la reunió inclou les principals línies d’actuació per als pròxims anys. 
Els experts creen una comunitat de coneixement per a aportar solucions a la conservació de les belugues Construir una xarxa de col•laboració entre tots els qui treballen i estudien les belugues, tant en el medi natural com en aquaris, i aprofundir en la investigació de diferents àrees potencials que ajuden a protegir i conéixer millor estos mamífers marins són les principals conclusions a què han arribat els experts reunits des de divendres passat, 9 de març, a l’Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències durant la primera reunió sobre investigació de belugues, que ha tingut com a objectius principals la conservació i protecció de l’espècie i conéixer els efectes del canvi climàtic a l’Àrtic.

Estes conclusions s’emmarquen dins de l’agenda de treball que els experts han elaborat conjuntament en estes jornades. D’una banda, s’ha acordat crear un nexe de col•laboració entre tots els investigadors a fi de millorar el coneixement que actualment hi ha sobre les belugues i aportar solucions per a la conservació de l’espècie. Així, per exemple, es crearà una xarxa de pàgines web de treball (networking) en què tant investigadors com científics i comunitats natives podran aportar informació sobre les belugues per a interconnectar i conéixer els últims avanços i descobriments en l’estudi d’estos mamífers, ja siga en aquaris o en el seu medi natural.

A més, s’ha concretat fer nous tallers internacionals sobre belugues que es faran cada quatre anys i en què es posarà en comú la informació i els resultats obtinguts. Els responsables del centre Sea World Florida a Orlando han proposat ser la seu de la pròxima reunió.

D’altra banda, en esta agenda de treball s’ha plasmat potenciar determinades àrees de recerca a fi d’aprofundir no sols en el coneixement de les belugues, sinó també per millorar la conservació i protecció d’esta espècie. Així doncs, els científics reunits a l’Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències centraran els futurs estudis a conéixer millor l’estat de salut de les belugues, saber-ne l’edat amb exactitud i analitzar quin comportament tenen segons l’alimentació que prenen. Però també es farà un seguiment de la reproducció de les belugues des de l’aparellament fins al naixement de la cria, s’estudiarà com els afecten els sorolls i si això n’altera el comportament o els causa estrés, i es posarà especial atenció a informar sobre les condicions en què es troben les belugues en el seu medi d’origen a fi de millorar l’aclimatació de les que viuen en aquaris.

Trobada internacional i reunions paral•leles

L’Oceanogràfic ha reunit del 9 a l’11 de març tots els científics especialitzats a estudiar belugues d’àmbit mundial; hi han participat representants de tots els països àrtics (EUA, Canadà, Rússia, Noruega, Dinamarca i Islàndia). Així mateix, s’hi han tractat aspectes relacionats amb les belugues que viuen en aquaris d’arreu del món, en especial al Japó, al Canadà i als EUA. Hi han assistit representants de comunitats natives d’esquimals de les regions àrtiques d’Alaska i del Canadà.

Esta trobada ha anat precedida per dos reunions de científics de diversos països que han aprofitat la cita a l’Oceanogràfic per a mamprendre projectes paral•lels relacionats amb belugues. La Marine Mammal Comission (MMC) dels EUA, va fer, del 4 al 6 de març, una reunió dedicada a la gestió del control de les poblacions de beluga i foca anellada a l’Àrtic en què es va analitzar la necessitat d’adaptar la gestió i el seguiment d’estes espècies a causa del canvi climàtic global.

A més, el 7 i 8 de març es van enllestir els detalls per a mamprendre un treball de camp amb belugues en llibertat; un projecte internacional fomentat per l’Any Polar Internacional que té com a finalitat avaluar l’impacte del calfament global sobre l’ecologia de les belugues. El projecte PATOB (Pan Artic Tracking of Beluga Whales Project) proporcionarà informació sobre la capacitat d’adaptació als canvis climàtics de les belugues. Els resultats que s’obtinguen en este projecte seran de gran importància per a la gestió local de les poblacions de belugues i també per a fomentar la col•laboració entre caçadors locals i científics.

L’Oceanogràfic disposa de l’única instal•lació de belugues d’Europa i és una de les més avançades. En estes instal•lacions es fan activitats d’educació mediambiental i s’elaboren estudis científics en col•laboració amb institucions d’àmbit internacional, factors que l’han convertit en el lloc idoni per a fer estes reunions.