Experts internacionals debatran sobre els avanços científics en el camp de la proteòmica del 10 al 14 de febrer al Museu de les Ciències

04/02/2007

La lliçó magistral del Premi Nobel de Química de l’any 2002, John B. Fenn, inaugurarà el congrés en què participen més de 300 especialistes i estudiants del camp de la proteòmica i que està organitzada per la Càtedra Santiago Grisolía, Fundació Ciutat de les Arts i les Ciències en col•laboració amb la Societat Espanyola de Proteòmica.  
Experts internacionals debatran sobre els avanços científics en el camp de la proteòmica del 10 al 14 de febrer al Museu de les Ciències El Museu de les Ciències Príncipe Felipe acull, del 10 al 14 de febrer, el congrés “Proteomics & Pathology- from both sides of the Atlantic Ocean”, en què més de 300 especialistes i estudiants del camp de la proteòmica debatran els progressos científics i tecnològics en esta disciplina científica. El congrés és organitzat per la Càtedra Santiago Grisolía i per la Fundació Ciutat de les Arts i les Ciències en col•laboració amb la Societat Espanyola de Proteòmica.

La proteòmica inclou un conjunt de tècniques per a identificar i caracteritzar l’estructura primària, les modificacions postraduccionals i les associacions de les proteïnes. A més a més, l’estudi proteòmic comparatiu de cèl•lules normals i patològiques permet descobrir biomarcadors de malalties i possibles dianes terapèutiques.

L’estudi del complement proteic cel•lular constituïx un aspecte fonamental per a aprofundir en les bases bioquímiques de la funcionalitat cel•lular perquè, encara que totes les cèl•lules d’un organisme contenen la mateixa informació genètica, la identitat cel•lular es basa en el conjunt de proteïnes que expressa en un moment donat.

La lliçó magistral “Electrospray Wings for Molecular Elephants”, impartida per John B. Fenn, premi Nobel de Química de l’any 2002 per la contribució al desenvolupament del mètode d’ionització de macromolècules per electronebulització, inaugurarà el congrés dissabte que ve, 10 de gener.