'LA NANOTECNOLOGIA SERÀ LA BASE DE NOVES TERÀPIES PER A MALALTIES SENSE UNA CURA ADEQUADA EN L’ACTUALITAT'

17/10/2018

El professor Hermenegildo García, Universitat Politècnica de València (UPV), participa esta setmana en el cicle 'Una Comunitat amb ciència' amb la seua conferència 'Nanotecnologia: La revolució dels nous materials", lliure accés, prèvia inscripció.
'LA NANOTECNOLOGIA SERÀ LA BASE DE NOVES TERÀPIES PER A MALALTIES SENSE UNA CURA ADEQUADA EN L’ACTUALITAT'

El vocable grec ''vavoç' significa diminut, origen del prefix nano. La nano escala s’utilitza en el Sistema Internacional per a indicar la mil milionèsima part de alguna cosa. Un nanòmetre és la mil milionèsima part d’un metre. En el nanomundo estem per damunt de l’àtom i per davall del micró. La nanociència obri tot un univers de possibilitats i aplicacions gràcies als nous materials i objectes creats pel desenrotllament d’este disciplina.

Investigador de l’Institut de Tecnologia Química (ITQ) de la UPV, el professor Hermenegildo García presentarà en la seua conferència 'Nanotecnologia: La revolució dels nous materials' este dijous 18 d’octubre en el Museu com el desenrotllament de tècniques d’estudi denanomateriales ha fet possible des dels anys 80 del segle XX l’avanç de la nanotecnologia fins a arribar a les aplicacions actuals i quin podria ser l’evolució en el futur.

Què és la nanotecnologia?

És el desenvolupament i fabricació de sistemes i dispositius de grandària inferior als 100 nm. El control en l’operació d’estos sistemes ha sigut un repte que s’ha anat desenrotllant des del final del segle XX.

Com sorgix i per què?

Sorgix com a conseqüència dels avanços en tècniques de microscòpia i de superfícies que permeten obtindre imatges i manipular entitats moleculars i agregats de grandària cada vegada més xicotet.

Per què es diu que canviarà les nostres vides? Quines són les seues aplicacions actuals?

La nanotecnologia s’anirà implementant creixentment en qualsevol de les activitats quotidianes de les persones, des de cosmètica i productes de neteja personal, passant per vehicles i transport, ordinadors, tractament i obtenció d’aigua potable fins a qualitat de vida i salut. Moltes teràpies noves que s’estan desenvolupant per a malalties que actualment no tenen una cura adequada es basaran en la nanotecnologia.

En l’Institut de Tecnologia Química de la Universitat Politècnica de València, quins materials estan estudiant? 

L’Institut de Tecnologia Química és un centre de referència en materials, havent-se desenvolupat gran nombre de materials micro- i mesoporosos, materials híbrids organicoinorgànic, materials laminars, grafeno i materials 2D, perovskitas híbrides i molts altres. Les aplicacions d’estos materials és en la producció de combustibles i en l’aprofitament de l’energia solar, entre altres.

Què nous projectes desenvoluparan?

S’està produint en estos moments un canvi dràstic en el model d’energia que es va a consumir en els pròxims deu-quinze anys. Açò suposarà una revolució en el transport, indústria i altres sectors. L’Institut vol impulsar i estar en eixe canvi.