El Museu de les Ciències organitza el curs "Motivació dels estudiants a través d´activitats científiques atractives"

03/09/2007

El Museu de les Ciències Príncipe Felipe ha organitzat, juntament amb la Universitat Politècnica de València i el CEFIRE de València, un curs sobre motivació dels estudiants mitjançant activitats científiques atractives. El curs, que va dirigit a professors de secundària de l’àrea de Ciències Naturals, Física i Química i Tecnologia, començarà el 5 de setembre. 
El Museu de les Ciències organitza el curs Este curs vol aportar eines als professors amb les quals puguen millorar la motivació i l’interés dels estudiants per l’estudi de les ciències. Per a fer-ho es disposa de les propostes interactives del Museu de les Ciències, vistosos experiments de laboratori proposats per la Universitat Politècnica i pel CEFIRE de València, l’aprofitament de textos divulgatius o joguets científics i l’experiència i els exemples sobre l’aprenentatge de les ciències en altres països europeus com Alemanya, França i el Regne Unit.


En este sentit, el curs té com a objectius principals proporcionar recursos pràctics i instruments metodològics per a estimular la curiositat dels estudiants en assignatures científiques, reflexionar, debatre i intercanviar experiències d’ensenyament des del punt de vista d’una ciència amena, creativa i divertida, com també fomentar la participació del professorat en el disseny d’activitats pràctiques atractives.