La Ciutat de les Arts i les Ciències obté el segell 'Safe Tourism Certified MICE'

16/12/2020

Aquest reconeixement certifica la implantació d'un sistema de prevenció de riscos per a la salut enfront de la COVID-19 en la celebració d'actes i esdeveniments
La Ciutat de les Arts i les Ciències obté el segell 'Safe Tourism Certified MICE'


a Ciutat de les Arts i les Ciències ha obtingut el segell 'Safe Tourism Certified MICE' otorgat per l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), que reconeix el compliment en les seues instal·lacions de les recomanacions incloses en la guia 'Mesures per a la reducció de contagi pel coronavirus SARS-Cov-2 Part 19: Turisme MICE: disseny, execució i gestió de reunions, incentius, conferències, congressos, esdeveniments i fires comercials Directrius i recomanacions”.
Aquest document ha sigut elaborat pel Grup de treball impulsat pel ICTE en col·laboració amb AFE, APCE, FÒRUM MICE, CEAV, Spain Convention Bureaux, Comunitats Autònomes, FEMP i organitzacions i empreses del sector, i consensuat amb l'Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral (AESPLA), PRLInnovación, i amb els sindicats CCOO i UGT. 

El ICTE és l'entitat de Certificació de Sistemes de Qualitat especialment creats per a empreses turístiques i organisme espanyol, privat, independent, sense ànim de lucre i reconegut en tot l'àmbit nacional, que té signat un acord de col·laboració amb la Secretaria d'Estat de Turisme per a l'elaboració d'especificacions tècniques per a la prevenció del Covid-19 en productes i destinacions turístiques, per a evitar una dispersió territorial de protocols i facilitar una eina consensuada i avalada per experts sanitaris. 

El mes de juny passat el Museu de les Ciències i el Hemisfèric van ser els primers centres a nivell nacional en la seua categoria de Museus i Llocs Patrimonials a obtindre  el segell 'Safe Tourism Certified' creat per l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) i que reconeix el compliment en les seues instal·lacions de les recomanacions incloses en la guia 'Mesures per a la reducció de contagi pel coronavirus SARS-Cov-2'.