EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA 'CIUTAT OBERTA' DE LA CIUTAT DELS ARTS I ELS CIÈNCIES REP MÉS DE 2.000 VISITES EN SIS MESOS EN ACTIU

03/11/2016

- Es pot consultar la informació corporativa, organigrama i equip directiu, relació de personal i les seues retribucions, plans estratègics, comptes anuals, convenis, contractes, estadístiques i enquestes, resultats de les campanyes publicitàries, entre altres.   - Els ciutadans interessats poden enviar les seues sol·licituds d’informació
EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA 'CIUTAT OBERTA' DE LA CIUTAT DELS ARTS I ELS CIÈNCIES REP MÉS DE 2.000 VISITES EN SIS MESOS EN ACTIU

El portal web de transparència "Ciutat oberta" de la Ciutat de les Arts i les Ciències ha rebut en el seu primers sis mesos en marxa més de 2.000 visites que han pogut consultar dades econòmiques, pressupostaris, de rellevància jurídica, institucionals, organitzatius o estadístics, entre altres, de l’entitat pública.

A més, fent ús del seu dret d’accés a la informació pública, s’han rebut nou sol·licituds d’informació enviades per part de ciutadans interessats a conéixer determinats aspectes de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Els temes consultats han sigut des d’informació sobre xifres de venda, contractacions i deute associada a l’Àgora, fins a dades sobre objectius i valors de l’empresa, estudis d’impacte econòmic o informació sobre rodatges en el complex. Totes estes consultes ciutadanes han sigut contestades aportant la informació sol·licitada dins del termini legal establit, sent el temps mitjà de resposta de deu dies.

En el portal de transparència de la Ciutat de les Arts i les Ciències és possible consultar la informació corporativa de l’empresa, organigrama i equip directiu, relació de personal i les seues retribucions, plans estratègics, comptes anuals, convenis, contractes, estadístiques i enquestes, resultats de les campanyes publicitàries, entre altres informes d’interés.

L’objectiu és garantir la transparència de l’activitat pública de la Ciutat dels Arts i els Ciències, acostar la seua activitat a tots els ciutadans i facilitar la comunicació entre estos i el complex de divulgació. La direcció permet accedir a la informació de la Societat Mercantil CAC.SA tal com establix la Llei 2/2015, del 2 d’abril de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.