La Ciutat de les Arts i les Ciències genera en 2017 un gasto turístic de 133,5 milions d’euros

08/11/2018

Colomer presenta l’informe sobre l’impacte econòmic i social de la Ciutat de les Arts i les Ciències en la Comunitat en 2017
La Ciutat de les Arts i les Ciències genera en 2017 un gasto turístic de 133,5 milions d’euros

Consultar en el portal de transparència de Ciutat de les Arts i les Ciències l’informe:

Presentació IVIE 2017 (resum) IVIE 2017 (versió completa)

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat que la Ciutat de les Arts i les Ciències "ha convertit en una icona internacional des del prisma turístic, i econòmicament estem fent entre tots un treball molt valuós de recuperació, de regeneració i de dinàmica econòmica molt positiva".

Així ho ha assegurat Francesc Colomer durant la presentació de l’informe elaborat per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), sobre l’impacte econòmic i social de la Ciutat de lEs Arts i LEs Ciències en la Comunitat Valenciana durant 2017. 

Colomer ha participat en la presentació de l’informe acompanyat pel director adjunt de l’IVIE, Joaquín Maudos, el director general de CACSA, Enrique Vidal i el director econòmic del Palau de les Arts, Francisco Potenciano, en representació de les distintes infraestructures del complex. 

Tal com assenyalen les conclusions de l’informe, el gasto turístic atribuïble a la Ciutat de les Arts i les Ciències en 2017 es xifra en 133,5 milions d’euros. D’eixe import, 120,4 milions tenen el seu origen en el gasto que realitzen els turistes que visiten les seues instal·lacions, mentres que els 13,1 milions d’euros restants és el gasto dels visitants que acudixen als actes i esdeveniments que organitza la CAC. 

Cal destacar que el gasto turístic total atribuïble a la Ciutat de les Arts i les Ciències té un impacte en l’economia valenciana de 57,4 milions d’euros en termes de renda i genera 2.401 ocupacions equivalents a temps complet a l’any. 

L’informe de l’IVIE mostra els impactes derivats de l’activitat ordinària d’explotació del conjunt de les actuacions de la Ciutat de lEs Arts i les Ciències ( incloent servicis centrals, aparcament l’Umbracle i l’Àgora ) ascendixen a 53,7 milions d’euros en termes de renda i a 1.060 ocupacions. 
 
La suma de les dos fonts d’impacte econòmic ( gasto turístic +activitat ordinària) ascendix a un total de 111,1 milions d’euros de renda i 3.461 ocupacions. Estes xifres suposen el 0,11% del VAB i el 0,17% de l’ocupació, respectivament, de la Comunitat Valenciana en 2017.

Colomer ha ressaltat que la Ciutat de les Arts i les Ciències "és una infraestructura molt valuosa que té un retorn socioeconòmic per a la societat", alhora que ha recordat que el complex "va ser sufragat per l’erari públic i és de tots els valencians i valencianes, per això hem d’explicar amb transparència el retorn econòmic que té".

Així mateix, Colomer ha explicat que "les dades són molt positius i a partir d’ara hem de continuar accentuant allò que inclús ens pot projectar i reforçar més, sabent que pot i ha de tindre un retorn econòmic per a tota la societat per al conjunt de la societat".

El responsable de Turisme ha destacat que "més enllà de les bones dades, que evidencien una gestió positiva de l’últim any, és important assenyalar el canvi de percepció i imatge del recinte, que ha de concebre’s com propi de tots els valencians i valencianes".

Impacte econòmic per edificis 

Per edificis, en el cas de l’Hemisfèric l’impacte econòmic ascendix a 8,5 milions d’euros sobre la renda i 302 ocupacions. El funcionament del Museu de les Ciències implica una contribució anual de 20,5 milions d’euros en la renda de l’economia valenciana i el manteniment de 713 ocupacions a l’any. 

Els impactes anuals totals derivats de l’Oceanogràfic (incloent els derivats de l’explotació i el gasto turístic dels seus visitants) s’eleven a 49,5 milions d’euros de renda i 1.704 ocupacions. Al ser l’espai de la Ciutat de les Arts i les Ciències amb nombre més gran de visitants, l’Oceanogràfic emergix com l’actuació que més contribuïx a generar impacte econòmic en l’economia valenciana (se li atribuïx el 45% de la renda generada per la Ciutat dels Arts i els Ciències i un 49% de l’ocupació). Dels dits impactes, el més important té el seu origen en el gasto realitzat pels turistes, que ascendix a 32,5 milions d’euros de renda i 1.360 ocupacions. 

L’impacte total agregat de l’explotació del Palau de les Arts i del gasto turístic dels seus visitants ascendix a 26,2 milions d’euros sobre la renda i 474 ocupacions.  

Impacte social de 60 milions d’euros  

L’informe també valora l’impacte social que suposa la Ciutat de les Arts i les Ciències i que s’estima entorn dels 60 milions d’euros i que es deriva de l’enriquiment intel·lectual que suposa per a un visitant passar per la Ciutat de les Arts i les Ciències.  

Eixe capital humà s’estima a partir de dos aproximacions complementàries :la " disposicióa pagar dels visitants com a aproximació al capital humà que rep un visitant a la Ciutat de les Arts i les Ciències. . En este cas, el valor del capital humà generat en 2017 ascendix 56 milions d’euros. 

El segon criteri utilitza com a aproximació al capital humà en el "cost de formació equivalent", que valora en termes monetaris el temps invertit pels visitants a la Ciutat de les Arts i les Ciències com el seu equivalent en hores de formació rebuda. Davall este criteri, l’impacte en el capital humà generat en 2017 es valora en 64,5 milions d’euros. En conseqüència, les dos aproximacions utilitzades al capital humà tiren una mitjana d’uns 60 milions d’euros.