CARLOS PALAU SALVADOR: 'INTERNET OF THINGS (IOT) JA HA CANVIAT LA NOSTRA VIDA I NO SOLS TENIM ELS CINC SENTITS BÀSICS'

03/11/2016

Hui impartix la conferència 'Internet of Things, vivint en un món connectat' del cicle 'Una Comunitat amb ciència' accés lliure prèvia inscripció 
CARLOS PALAU SALVADOR: 'INTERNET OF THINGS (IOT) JA HA CANVIAT LA NOSTRA VIDA I NO SOLS TENIM ELS CINC SENTITS BÀSICS'

Potser en un futur no tan llunyà, tot just despertar, el nostre llit interconnect 'avisarà' a altres objectes: la torradora es posarà en marxa per a preparar el desdejuni i perxes intel·ligents ens aconsellaran sobre la millor opció per a vestir segons el temps, mentres que el nostre mòbil registrarà com ens trobem i la nevera assenyalarà els menús adequats segons estes dades de salut i inclús pot que faça per nosaltres la compra... Pareix l’inici d’una pel·lícula de ciència-ficció però en el món actual sabem quin temps fa a través d’alertes en el mòbil, hi ha cotxes que avisen de la situació del tràfic i duració del viatge, neveres intel.ligents. És l’Internet de les Coses, del que parlem amb l’expert Carlos Palau Salvador, del Departament de Comunicacions de la Universitat Politècnica de València (UPV). Amb esta nova tecnologia, protagonista de la pròxima revolució digital, 'podem interactuar amb l’entorn amb informació i medios més precisos i variats', assenyala el coordinador d’un dels projectes més importants que existixen en l’actualitat sobre IoT a nivell europeu: el projecte H2020 INTER-IoT, que lidera la UPV. 


Què és l’Internet de les Coses? És ja una realitat, se sap el nombre d’objectes comuns que ja estan connectats?

Internet de les coses o Internet of things, consistix a estendre la Internet actual introduint dispositius aïllats i autònoms que es  comuniquen. És a dir passem de la Internet basada en les persones que emplean ordinadors i telèfons per a comunicar-se amb altres persones o con servicis i processos, per a passar a un entorn en què trilions de dispositius introduiran dades que seran consumits per otros dispositius, persones o servicis. Açò dóna un grandíssim potencial. Internet de les coses és ja una realitat, hi ha coses que ajustar com  és el cas de la interoperabilitat per a resoldre el problema de la heterogeneidad, les sitges dels mercats verticals o l’absència de estándares. És difícil determinar el nombre de dispositius conectados, ja que hi ha molts que estan connectats en entorns privados, i les dades no es compartixen, es parla de bilions segons els diferentes estudis publicats, i hi ha un grup d’investigadors que indican que per a 2020 haurà més de tres trilions de dispositius conectados.

I com s’aconseguix que eixos objectes estiguen connectats a la xarxa?

La connexió dels equips a la xarxa és el més simple de tot l’entorn, es tracta d’usar el mateix protocol que emprem tots en Internet el protocol IP, i connectar als dispositius a través d’un router, amb un concepte semblant a l’empleat en les xarxes domèstiques. La principal diferència és que la versió del protocol és IPv6, que és l’evolució d’IPv4 que emprem normalment. Els routers són passarel·les que a més de comptar amb connectivitat WiFi com les domèstiques, compten amb altres protocols d’accés. Però al final el bàsic, l’arquitectura és semblant.

Quines aplicacions tindrà en la vida real? De quina manera canviarà la nostra vida?
Les aplicacions en la vida real són infinites, des de la gestió de la salud, la monitorització dels nostres hàbits de vida com la 
realització de la compra diària, optimització del transport de béns y persones,... Qualsevol acció en què podem consumir informació de un sensor o múltiples sensors és aplicable. Un exemple és que hui nadie ix al carrer sense accedir a una aplicació meteorològica que consume dades de sensors o agafa el cotxe sense veure l’estat del tráfico, estos dos tipus de servicis es nodrixen d’informació de Internet de les Coses. La nostra vida ja l’ha canviat, i l’explicació més senzilla és que pasamos a comptar amb més sentits, ja no sols tenim els cinc sentidos bàsics. Podem interactuar amb l’entorn amb informació i medios més precisos i variats.

Un futur on els objectes comuns poden analitzar i intercanviar información sobre les persones i les seues rutines, planteja preguntes  sobre ciberseguretat com es podrà protegir la privacitat i evitar un mal ús d’eixes dades?

La seguretat, la privacitat i la confiança són elements claus de Internet de les coses, i possiblement siga un dels problemes que está reduint la seua implantació. Són dispositius xicotets, amb poca capacidad de càlcul i que no podran realitzar grans esforços desde el punt de vista de seguretat. És a dir són vulnerables, hi ha soluciones i s’apliquen però ens podem trobar amb multitud de ataques.La privacitat és un aspecte perillós, per això en multitud de aplicaciones i servicis se solen anonimizar les dades o plantejar medidas de protecció perquè no siga possible la captura de información sensible com per exemple posició o dades mèdiques. De todos modes són aspectes que estan investigant-se en l’actualitat i en els pròxims anys tindrem resultats que ens permetran ser més robustos i segurs.

Vosté és el coordinador d’un dels projectes més importants que existixen en l’actualitat en este àmbit a nivell europeu: el proyecto H2020 INTER-IoT En què consistix?

INTER-IoT és un projecte finançat per la Comissió Europea, és un proyecto col·laboratiu amb 14 socis, dels quals 4 són espanyols, i en concret valencians, la qual cosa suposa un 45% del pressupost el que es molt rellevant per a Espanya i per a la Comunitat Valenciana. El proyecto està liderat per la UPV. L’objectiu del projecte és proporcionar ferramentes i mecanismes para garantir la interoperabilitat entre diferents plataformes de una forma còmoda i senzilla. És una de les principals carències de IoT, com compartim les dades procedents de sensors entre diferentes gestors de plataformes IoT? si ho fem senzill serà más fàcil que accedisquen a la compartición de la informació i d’esta forma s’obri un palmito enorme per al desenrotllament de noves aplicaciones i servicis en diferents dominis d’aplicació i entre dominios també.