Normativa general | NORMATIVA HEMISFÈRIC | NORMATIVA MUSEU | NORMATIVA OCEANOGRÀFIC | NORMATIVA GRUPS I ESCOLARS | NORMES DE L'APARCAMENT

Normativa general

NORMATIVA GENERAL

1. S’haurà de conservar l’entrada durant tota la visita.
2. S’hauran de seguir les instruccions del personal en les instal·lacions.
3. S’haurà d’entrar i eixir per les portes habilitades per a eixe fi, evitant la utilització de les portes d’emergència, llevat que concórreguen les circumstàncies per al seu ús.
4. Queda prohibit menjar i beure dins de les instal·lacions, excepte en les zones habilitades per a això.
5. Queda prohibida l’entrada d’animals, excepte gossos d’assistència que acompanyen persones amb diversitat funcional.
6. Queda prohibit banyar-se en els estanys.
7. Queda prohibit fotografiar o filmar amb fins professionals sense autorització expressa de l’empresa.
8. No es tornarà l’import de les entrades una vegada adquirides, excepte cancel·lació o no acceptació de la variació de l’espectacle o activitat.
9. L’empresa no es fa responsable de la pèrdua d’objectes en les instal·lacions.
10. L’empresa es reserva el dret a variar la programació d’activitats, projeccions i/o exhibicions.
11. S’hauran de complir les instruccions generals i les específiques de cada un dels recintes.
12. Reservat el dret d’admissió 
13. No està permesa l’entrada de menors de 12 anys que no vagen acompanyats de persones responsables de la seua seguretat.
14. No està permesa l’entrada en vestit de bany, amb el tors descobert o sense calçat.