Normativa general | NORMATIVA HEMISFÈRIC | NORMATIVA MUSEU | NORMATIVA OCEANOGRÀFIC | NORMATIVA GRUPS I ESCOLARS | NORMES DE L'APARCAMENT

Normativa general

NORMATIVA GENERAL

1. S’haurà de conservar l’entrada durant tota la visita.
2. S’hauran de seguir les instruccions del personal en les instal·lacions.
3. S’haurà d’entrar i eixir per les portes habilitades per a eixe fi, evitant la utilització de les portes d’emergència, llevat que concórreguen les circumstàncies per al seu ús.
4. Queda prohibit menjar i beure dins de les instal·lacions, excepte en les zones habilitades per a això.
5. Queda prohibida l’entrada d’animals, excepte gossos d’assistència que acompanyen persones amb diversitat funcional.
6. Queda prohibit banyar-se en els estanys.
7. Queda prohibit fotografiar o filmar amb fins professionals sense autorització expressa de l’empresa.
8. No es tornarà l’import de les entrades una vegada adquirides, excepte cancel·lació o no acceptació de la variació de l’espectacle o activitat.
9. L’empresa no es fa responsable de la pèrdua d’objectes en les instal·lacions.
10. L’empresa es reserva el dret a variar la programació d’activitats, projeccions i/o exhibicions.
11. S’hauran de complir les instruccions generals i les específiques de cada un dels recintes.
12. Reservat el dret d’admissió 
13. No està permesa l’entrada de menors de 12 anys que no vagen acompanyats de persones responsables de la seua seguretat.
14. No està permesa l’entrada en vestit de bany, amb el tors descobert o sense calçat.
 

NORMES GENERALS COVID-19
 
1. Recomanem la compra d’entrades en www.cac.es, en el 96 197 46 86 o en els punts de venda automàtics que trobaràs en el Museu de les Ciències, a més del pagament amb tarjeta en les taquilles dels recintes.
2. Desinfecta el teu calçalt en les catifes d’accés dels edificis.
3. Ús obligatori de la mascareta segons establix la normativa legal. (Si es troba en alguna de les excepcions contemplades en l'Art.. 6.2 del Reial decret llei 21/2020 del 20 de juny per a l'ús de mascareta, s'haurà de contactar prèviament a la visita amb el nostre personal d'atenció telefònica (96 197 46 86) perquè puga remetre amb antelació el certificat o informe mèdic que acredite la malaltia o dificultat respiratòria)
4. Llava’t les mans amb gel desinfectant. Disponible en els accessos i en les plantes dels edificis.
5. Usa guants en la zona expositiva del Museu de les Ciències. Disponibles en l’accés de la zona expositiva.
6. Respecta la distancia social mínima recomanada.
7. Respecta els recorreguts senyalitzats a l’interior de les instal·lacions, així com l’entrada i eixida dels edificis. 
8. Para atenció al límit d’aforament de les instal·lacions i exposicions.
9. Respecta el medi ambient. Per favor, deposita els guants utilitzats en les papereres destinades a este fi. 
 
***Els mòduls expositius del Museu de les Ciències, així com les ulleres 3D i els cascos de l'Hemisfèric es netegen i desinfecten permanentment segons estàndards i procediments d'higienització certificats per una entitat externa (KAIZEN auditoria i certificació S.L.) i conformes amb els protocols i guies de bones pràctiques per a la Prevenció de Contagis de la COVID-19, aprovades i publicades per les autoritats sanitàries i laborals.