Normativa general | NORMATIVA HEMISFÈRIC | NORMATIVA MUSEU | NORMATIVA OCEANOGRÀFIC | NORMATIVA GRUPS I ESCOLARS | NORMES DE L'APARCAMENT

NORMATIVA OCEANOGRÀFIC

S’haurà de conservar l’entrada durant tota la visita.
Queda prohibit l’accés al parc amb menjar.
S’hauran de seguir les instruccions del personal en les instal·lacions.
Es permet fumar a l’aire lliure, excepte en la instal·lació del delfinari i en totes aquelles àrees en les quals puguen donar-se grans aglomeracions de públic.
No està permesa l’entrada d’animals, excepte gossos d’assistència que acompanyen a persones amb diversitat funcional.
S’haurà d’entrar i eixir per les portes habilitades per a açò, evitant la utilització de les portes d’emergència, llevat que concórreguen les circumstàncies per al seu ús.
No està permès menjar, beure i fumar dins de les instal·lacions, excepte en les zones habilitades per a açò.
No està permès banyar-se en els estanys.
Queda prohibit fotografiar o filmar amb finalitats professionals sense autorització expressa de l’empresa.
No es retornarà l’import de les entrades una vegada adquirides, excepte cancel·lació o no acceptació de la variació de l’espectacle o activitat
L’empresa no es fa responsable de la pèrdua d’objectes en les instal·lacions.
L’empresa es reserva el dret a variar la programació d’activitats, projeccions i/o exhibicions.
L’empresa realitzarà fotografies als visitants que ho desitgen. Aquestes fotografies únicament tenen la finalitat de servir de record i es destrueixen en finalitzar l’horari d’obertura de cada jornada.
S’hauran de complir les instruccions de cadascun dels recintes.

NORMES ESPECÍFIQUES-OCEANOGRÀFIC

S'haurà d'acudir amb suficient antelació a les exhibicions/exposicions per a facilitar l'accés a estes.
S'haurà de consultar en el Punt d'Informació de l'Oceanogràfic per a eixir i tornar a entrar al recinte.
No està permesa la utilització del flaix de les càmeres.
No està permés tocar o colpejar els aquaris i llançar objectes o menjar als animals.
No està permés l'accés amb menjar.
No està permés l'ús de pals de selfie i càmeres subaqüàtiques.
L'Auditori Mar Roig és una instal·lació destinada a la celebració de diferents esdeveniments/exposicions i pot romandre tancada per motius organitzatius.
S'haurà d'acreditar qualsevol descompte/gratuïtat en les taquilles i/o torns d'accés al recinte.
No està permés accedir amb drons ni sobrevolar el recinte de l'Oceanogràfic (Reial decret 1036/2017)